Tag - registracija firme

Proces otvaranja firme u Sloveniji za strance

Proces otvaranja firme u Sloveniji - koji su uslovi za strance? Proces otvaranja firme tipa d.o.o. u Sloveniji za strance je isti kao proces otvaranja firme za slovenačke državljane. Pre svega je proces jednostavn i brz i možete ga završiti u cca 7 dana. U Dati vam možemo več unapred spremiti sve potrebne dokumente za sam proces otvaranja i uz...

Otvaranje gradjevinske firme u Sloveniji

Uslovi za otvaranje gradjevinske firme u Sloveniji Za otvaranje gradjevinske firme nisu potrebne posebne dozvole osim ako se bavite specializovanim gradjevinskim radovima. Specializovani gradjevinski radovi su regulisana delatnost i za njih se obično zahteva stručno obrazovanje i/ili kvalifikacija. Na primer, takve vrste radovi su električarski radovi. Međutim ako se bavite završnim gradjevinskim radovima, ne treba vam dozvola. O uslovima za obavljanje...

EU biznis sa registracijom firme u Sloveniji za strance

Koje su mogućnosti za EU biznis za strance sa firmom u Sloveniji? Registracija firme u Sloveniji i radna dozvola je odlična prilika za strance za EU biznis. Slovenija ima napram većini drugih zemalja članica EU povolje uslove za poslovnu migraciju. Zato mnoga strana preduzeća i pojedinci traže prilike za EU biznis preko Slovenije i uspešno pronađu. Postupak otvaranja firme u Sloveniji...

Izdavanje stanova sa registracijom firme u Sloveniji

Registracija firme za izdavanje stanova u Sloveniji Izdavanje stanova u Sloveniji je donosna investicija. Uz to sa registracijom delatnosti izdavanje stanova imate mogućnost rada i boravka u Sloveniji. Sa registracijom firme u Sloveniji i investicijom u nekretnine ispunite uslov za radnu i boravišnu dozvolu. Državljani država nečlanica EU mogu u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje firme zahteva...

EU biznis sa registracijom firme u Sloveniji

Mogućnosti poslovanja u EU sa firmom u Sloveniji Odličnu priliku za poslovanje u EU nudi vam Slovenija sa registracijom firme i povoljnim uslovima zapošljavanja stranaca. Prednost otvaranja firme u Sloveniji napram drugim zemljama članicama EU je sigurno sličan jezik i kultura. Takođe su porezi i dadžbine kao i sami uslovi dobijanja dozvole za boravak i rad povoljniji napram zapadnim zemljama...

Elektroinstalacije u EU sa firmom u Sloveniji

Elektroinstalacije - odlična prilika za obavljanje delatnosti sa slovenačkom firmom Ako ste strano preduzeče koje obavlja elektroinstalacije po Evropi sigurno ste več razmislili da bi bilo jednostavnije sa firmom u EU. I zašto ne sa firmom u Sloveniji? Druži nas sličan jezik, kultura i sami uslovi i dadžbine su povoljnije bar napram zapadnim zemljama članicama EU. A sa firmom u...

Registracija firme za strance u Sloveniji

Registracija firme u Sloveniji za strance iz zemalja koje nisu članice EU Da li je registracija firme za strance u Sloveniji izvodljiva i koji oblik firme uopšte stranci mogu otvoriti? Registracija firme za strance, koji nisu državljani država članica EU je u potpunosti ista kao za državljane članica EU. To je, ako govorimo o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću ili...

Kako otvoriti firmu u Sloveniji za poslovanje u EU?

Kako otvoriti firmu u Sloveniji ako ste stranac? Odgovor na pitanje kako otvoriti firmu u Sloveniji je isti za sve strance. To, da li ste državljan države članice EU ili državljan države koja nije članica EU, uopšte ne igra uloge. U svakom slučaju vam treba slovenački poreski broj i potvrda o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Mi možemo za vas dobiti poreski broj u Poreskoj...

Otvaranje radnje u Sloveniji – koji su uslovi?

Otvaranje radnje u Sloveniji - koje su vaše mogućnosti ako ste stranac? Da li je otvaranje radnje u Sloveniji uopšte moguće za strance? Da, otvaranje radnje je za državljane država koje nisu članice EU moguće ako imaju minimalno jednu godinu boravka u Sloveniji. Zato se obično stranci umesto za otvaranje radnje odluče za otvaranja društva sa o0graničenom odgovornošću. Ako već...

Gradnja u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Gradnja u EU i građevinska delatnost za strance u EU- koje su mogućnosti? Ako će gradnja u EU postati vaša delatnost, je odlična mogućnost za obavljanje delatnosti registracija firme u Sloveniji. Gradnja u Eu je za državljane zemalja koje nisu članice Eu moguća samo sa otvaranjem d.o.o. i važećom radnom dozvolom. Državljani članica EU mogu delatnost obavljati takođe sa s.p....