Tag - otvaranje radnje

Radnja ili doo u Sloveniji- šta je bolje za strance?

Radnja - koji su uslovi otvaranja za strance? Sigurno je radnja najjeftinija varianta za početak i ako ne očekujete veliki obim poslovanja, niti ne planirate zapošljavati radnike. Ali da li radnja uopšte dolazi u obzir ako ste stranac? Posle kojeg vremena vam radnja omogućava slanje na rad u druge zemlje EU? To su sva pitanja na mestu koja si mora...

Otvaranje radnje u Sloveniji – koji su uslovi?

Otvaranje radnje u Sloveniji - koje su vaše mogućnosti ako ste stranac? Da li je otvaranje radnje u Sloveniji uopšte moguće za strance? Da, otvaranje radnje je za državljane država koje nisu članice EU moguće ako imaju minimalno jednu godinu boravka u Sloveniji. Zato se obično stranci umesto za otvaranje radnje odluče za otvaranja društva sa o0graničenom odgovornošću. Ako već...