Tag - stalni boravak

Otvaranje radnje u Sloveniji – koji su uslovi?

Otvaranje radnje u Sloveniji - koje su vaše mogućnosti ako ste stranac? Da li je otvaranje radnje u Sloveniji uopšte moguće za strance? Da, otvaranje radnje je za državljane država koje nisu članice EU moguće ako imaju minimalno jednu godinu boravka u Sloveniji. Zato se obično stranci umesto za otvaranje radnje odluče za otvaranja društva sa o0graničenom odgovornošću. Ako već...

Dozvola za stalni boravak u Sloveniji

Uslovi za dobivanje dozvole za stalni boravak u Sloveniji su pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Sloveniji na temelju dozvole za privremeni boravak. Zahtjev za stalni boravak u Sloveniji podnesete u administrativnoj jedinici u mjestu gdje imate prijavljen privremeni boravak. Uslov za stalni boravak je ispunjen i ako u tom periodu niste bili u Sloveniji i niste imali izdanu dozvolu...