Tag - boravak u Sloveniji

Odlazak u mirovinu – ako radite u Sloveniji

Odlazak u mirovinu u Sloveniji Odlazak u mirovinu - ako radite u Sloveniji  je pravica svakog zaposlenika ako ispunjava bar jednu od uvjeta. Uvjeti se mjenjaju od zaposlenika do zaposlenika. Za određene profesije uzima se u obzir beneficirani radni staž  oni možeju otiči u mirovinu prijevremeno. Takođe ovisi i koliko djece imate. U mirovinu možete i prije  dopunite 60 ili...

Boravak u Sloveniji – na koji način do njega?

Uslovi za boravak u Sloveniji Boravak u Sloveniji možete dobiti na 4 načine. Jedan način je na osnovi rada i radne dozvole u Sloveniji o čemu ćemo u nastavku više napisati. Te vrste boravak omogućava vam i rad u Sloveniji i obično je najintersantniji za strance. Drugi način je na osnovi školovanja. Sa upisom u školu možete podneti zahtev za...

Dozvola za stalni boravak u Sloveniji

Uslovi za dobivanje dozvole za stalni boravak u Sloveniji su pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Sloveniji na temelju dozvole za privremeni boravak. Zahtjev za stalni boravak u Sloveniji podnesete u administrativnoj jedinici u mjestu gdje imate prijavljen privremeni boravak. Uslov za stalni boravak je ispunjen i ako u tom periodu niste bili u Sloveniji i niste imali izdanu dozvolu...