Tag - dozvola za privremeni boravak

Naknadna dozvola za privremeni boravak

Za naknadnu dozvolu za privremeni boravak podnosite molbu ako na primjer u Republici Sloveniji boravite na osnovu dozvole za privremeni boravak zbog studija, a nakon isteka te dozvole boravak želite produžiti zbog zaposlenja. Molbu za naknadnu dozvolu za privremeni boravak morate podnijeti u upravnoj jedinici prije isteka važenja dozvole za privremeni boravak. Uslovi, postupak i način izdavanja isti su kao...

Spajanje porodice u Sloveniji

Mnogo ljudi nas pita kakav je proces za spajanje porodice u Sloveniji? Za svoje članove porodice možete dobiti dozvolu za privremeni boravak ako u Republici Sloveniji imate dozvolu za stalni boravak ili dozvolu za privremeni boravak. Molbu možete podnijeti diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije u inostranstvu ili upravnoj jedinici na području koje boravite odnosno namjeravate boraviti. Osim osnovnih uslova za...

Dozvola za stalni boravak u Sloveniji

Uslovi za dobivanje dozvole za stalni boravak u Sloveniji su pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Sloveniji na temelju dozvole za privremeni boravak. Zahtjev za stalni boravak u Sloveniji podnesete u administrativnoj jedinici u mjestu gdje imate prijavljen privremeni boravak. Uslov za stalni boravak je ispunjen i ako u tom periodu niste bili u Sloveniji i niste imali izdanu dozvolu...