Tag - spajanje porodice

Plava karta EU sa otvaranjem firme u Sloveniji

Plava karta EU - kako do nje sa otvaranjem firme u Sloveniji? Plava karta nije moguća samo sa pronalaženjem poslodavca, možete je dobiti i kao vlasnik firme. Plava karta dozvoljava visoko kvalifikovanim stručnjacima rad i boravak u Sloveniji. Uz to vam plava karta omogućava rad i boravak u drugim zemljama članicama EU. Stranac može u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom...

Proces spajanja obitelji za državljane trećih zemalja

Mnogo ljudi se pita kakav je proces spajanja obitelji za državljane trećih zemalja? Za članove svoje uže obitelji možete dobiti dozvolu za privremeni boravak, ako u Republici Sloveniji boravite na temelju dozvole za stalni boravak ili ako zadnju godinu boravite na temelju dozvole za privremeni boravak i istu imate izdanu s rokom važenja od najmanje godinu dana. Ukoliko vam je...

Spajanje porodice u Sloveniji

Mnogo ljudi nas pita kakav je proces za spajanje porodice u Sloveniji? Za svoje članove porodice možete dobiti dozvolu za privremeni boravak ako u Republici Sloveniji imate dozvolu za stalni boravak ili dozvolu za privremeni boravak. Molbu možete podnijeti diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije u inostranstvu ili upravnoj jedinici na području koje boravite odnosno namjeravate boraviti. Osim osnovnih uslova za...