Odlazak u mirovinu – ako radite u Sloveniji

Odlazak u mirovinu - ako radite u Sloveniji

Odlazak u mirovinu – ako radite u Sloveniji

Odlazak u mirovinu u Sloveniji

Odlazak u mirovinu – ako radite u Sloveniji  je pravica svakog zaposlenika ako ispunjava bar jednu od uvjeta. Uvjeti se mjenjaju od zaposlenika do zaposlenika. Za određene profesije uzima se u obzir beneficirani radni staž  oni možeju otiči u mirovinu prijevremeno. Takođe ovisi i koliko djece imate. U mirovinu možete i prije  dopunite 60 ili 65 godina, raspitajte se.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Odlazak u mirovinu sa nižu dobnu granicu.

Aako radite u sloveniji si možete smanjiti radni staž tvrdeći:

  • Ako ste imali skrb o djetetu (koje ima državljanstvo Republike Slovenije).
  • Ako ste bili u vojnoj službi – odnosi se samo na muškarce, uzima se u obzir 2/3 stvarnog trajenja.
  • Ako ste bili zaposljeni prije navršenih 18 godina.
  • Ako ste radili u struci u kojoj se odbrojavanje staža osiguranja s povećanjem (beneficirana zanimanja).

Prema  ZPIZ-2 zajamčena mirovina pripada vam samo nakon završetka 40- godišnjega mirovinskog staža brez dodatne kupnje, i dobi od 60 godina (ako vam je granica odlazak u mirovinu smanjen onda je i manje).

Tražite pravni savjet?

Ako se vam odobri dodatan rok, kada čete u mirovinu?

Ako imate najmanje 70% tjelesnog invaliditeta, ili status vojnog invalida, civilnog vojnog ratnog invalida, ili ste slepi, gluhi, patite od distrofije i srodnih mišićnih bolesti te paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze, morbiditeta za rak do 15. godine, na svako razdoblje mirovinskog osiguranja dodat če se vam  četvrtina razdoblja za koje se uplaćuju doprinosi. Da ste u ovoj skupini sa 32 godine ste napunili staž osiguranja  od 40 godina i tako bi odlazak u mirovinu bio 8 godina ranije.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Ako imate veliku obitelj, kada čete iči u mirovinu?

Čuli ste več za mogučnost da se majka većeg broja djece može avtomatski povući i otiči u mirovinu. To u Sloveniji nije točno, ali istina je da majka koja ima 4 ili više djece, ima pravo plačati doprinose ako želi napustiti tržište rada zbog brige i zaštite djece. Do završetka prvog razreda osnovne škole najmlađeg deteta država uplačuje doprinose. Tako može majka velike obitelji, ako se brine o svakom djetetu i na temelju uplačenih doprinosa dostigne radni staž osiguranja  prije nego što da bi radila.

Šta znači profesionalna mirovina?

Odlazak u mirovinu sa Beneficiranim radnim stažem odnosi se na zanimanju sledečih profesija: Farmaceutskoj i kemijskoj industriji, rudarstvu , željezu, brodogradnji. Blagotvorno radno vrijeme nanosi se i na strojevođe, vozače autobusa, pilote, stuardese i kontrolore zračnog prometa. Odlazak u mirovu pod time uvjetima nanosi se i na operne pjevače. U profesionalno osiguranje ulaze osiguranci koji obavljaju osobito teške i nezdrave poslove. Poslovi koji se nakon određene dobe ne mogu uspješno profesionalno obavljati, vojnici, policajci, itd..

Pratite  naš Facebook. i saznajte više informacija o poslovni migraciji i osnivanju firme. Takođe se možete prijaviti na besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Share this post