Beneficiran radni staž u Sloveniji/EU!

Beneficiran radni staž u SlovenijiEU!

Beneficiran radni staž u Sloveniji do sada se je priznavao samo osigurancem koji su bili zaposleni samo na određenih radnih mestih

Beneficiran radni staž ili sistem radnog staža sa povećanjem zamenjen je 2001. godine sa promenom Zakona o osiguranju na radu. Ovo osiguranje predstavlja obavezno uključivanje i plaćanje doprinosa poslodavaca, koji se prikupljaju na računima osiguranika. 

Osigurana lica na poslovima za koje je beneficirani radni staž već priznat pre promene obavezno se uključuju u profesionalno osiguranje:

  • osiguranici koji obavljaju nezdrav i posebno težak posao i
  • osigurana lica koja obavljaju poslove koji se posle određenog doba više ne mogu uspešno obavljati profesionalno.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

 

Beneficiran radni staž u Sloveniji sa povećanjem

Beneficiran radni staž značilo je povećanje radnog staža. Ovo se povećalo na takav način da se je podobnim osiguranicem za 12 meseci stvarnog rada priznalo 15, 16, 17 ili najviše 18 meseci staža osiguranja. Beneficiran radni staž priznavao se je do sada samo osiguranicm koji su posao obavljali na određenim poslovima. To su poslovi koji su posebno teški i štetni po zdravlje. Takođe se radi i o poslovima kojih po određenoj starosti nije moguće više obavljati. Osigurani korisnici su tako do ispunjave uslova za mirovinu radili manje vremena.

Beneficirani radni staž u Sloveniji i osiguranje na radu

2001. godine beneficirani radni staž zamenjen je obaveznim profesionalnim osiguranjem. To je dopunsko penzijsko osiguranje, čije premije poslodavci uplaćuju u poseban fond penzijskog i invalidskog osiguranja kojim upravlja Kapitalska družba. To znači da takvi osiguranici i dalje mogu prevremeno da se penzionišu. Jer i oni imaju niži zbog ranijeg penzionisanja penzija, razliku u odnosu na redovnu penziju pokriva fond osiguranja na radu. Prihodi neosiguranog osiguranja predstavljaju profesionalnu penziju.

PDV broj kompanije u Sloveniji

Poslovi sa osiguranjem na radu

U skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ( ZPIZ-2 ) su poslovi za koje su poslodavci dužni da plaćaju doprinose za osiguranje na radu, svi oni za koje se prethodno primenjivao period beneficiranog staža. Beneficiran radni staž i položaji na kojima osiguranici zaključuju osiguranje na radu utvrđuju se u slučajevima kada su ispunjeni sledeći uslovi: u pogledu obavljanja posla postoje značajni negativni efekti na zdravlje i radnu sposobnost radnika, uprkos činjenici da su sve opšte i posebne mere zaštite utvrđene propisima koji uređuju bezbednost i zdravlje na radu i druge mere za njihovo otklanjanje primeniti ili smanjiti; radnici obavljaju poslove u teškim i nezdravim uslovima direktno na izvorima štetnih efekata kontinuiranog procesa rada; rad u štetnim okolnostima obavlja se sa punim radnim vremenom, a radom sa punim radnim vremenom smatra se i nepuno radno vreme, kraće od punog radnog vremena utvrđenog zakonom i kolektivnim ugovorima, ako je to određeno i zbog posebnih uslova rada. Radni staž u Sloveniji i pitanja povezana sa time, često objavljamo i na našom Facebooku. Ako vas  zanima više informacija o otvaranju kompanije u Sloveniji, prijavite se na naše besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniju.

Poslovi osiguranja na radu utvrđeni su Zakonom o radnim mestima, gde se naknada za osiguranje smatra povećanjem i određenim drugim zakonima i propisima. Spisak poslova osiguranja na radu održava Ministarstvo rada, porodice, socijalnih pitanja i ravnopravnosti.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *