Lekarski pregled za rad u Sloveniji/EU – kada je obavezan?

Lekarski pregled za rad u SlovenijiEU - kada je obavezan (2)

Lekarski pregled za posao – šta je sa radom po ugovoru o uslugama?

Lekarski pregled za rad je neophodan, jer lekar medicine rada mora na osnovu lekarskog pregleda proceniti da li je radnik u stanju da obavlja posao po ugovoru o radu. Šta ako zaposleni radi po ugovoru o uslugama- u ovom slučaju takođe mora da se obavi lekarski pregled? Pročitajte ovi članak i saznajte više!

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Obaveza poslodavca da radnicima obezbedi lekarski pregled za rad

Poslodavci treba da omoguće medicinske preglede radnicima koji odgovaraju rizicima za bezbednost i zdravlje na radu u pojedinačnim organizacijama i na određenom radnom mestu. Zaposleni mora biti upućen na lekarski pregled pre početka rada, kako je predviđeno ugovorom o radu. Ako vam je potrebna pomoć vezana na pripremu ugovora o radnu, ne oklevajte i kontaktirajte naše pravne savetovalce na data@data.si

Transportna licenca u Sloveniji/EU

Ko snosi troškove lekarskog pregleda za rad

Troškove preventivnog lekarskog pregleda snosi poslodavac. Pravilo je da radnik ne sme snositi nikakve troškove kako bi utvrdio svoju radnu sposobnost. U tom smislu, radnici su zaštićeni sa dva zakona:

  • Zakon o radnim odnosima ( ZDR-1 ), koji u članu 28. predviđa: „Da bi utvrdio zdravstvenu sposobnost kandidata za obavljanje posla, poslodavac će o svom trošku uputiti kandidata na prethodni lekarski pregled u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu“. 
  • Zakon o zaštiti na radu (ZVZD-1), koji u članu 14. predviđa: “Obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenog ne sme da dovede do finansijskih obaveza, a zdravstvene posledice obavljanja posla mogu uticati na zarade zaposlenog i ometati njegovu materijalnu i socijalnu situaciju stečenu radom “.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Ugovor o uslugama i lekarski pregled za rad

Osoba koja izvodi rad po ugovoru o uslugama, smatra se izdržavanom osobom koja obavlja posao kod poslodavca. Zakonski propisi o obavezi zdravstvenog pregleda moraju se tumačiti na isti način kao u slučaju rada po ugovoru o radu. Međutim naplata lekarskog pregleda radniku koji je zaposlen na osnovu ugovora o uslugama, ne obravnava se kao boniteta. Sa druge strane ako je npr. poslodavac platio lekarski pregled za lice koje obavlja posao kao samostalni preduzetnik, poslodavac mora s.p.-u izdati račun.

Samozaposlena lica (s.p.) inače nisu zakonski obavezana da prolaze lekarski pregled u medicini rada.

Za više novosti o poslovanju u Sloveniji, podsetite i naš Facebook. Za više detaljnih informacija o otvaranju kompanije u Sloveniji, možete se prijaviti i na naše besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniju.

Vinjeta u Sloveniji

Kada radnik treba da se podvrgne lekarskom pregledu

Ako je to prvi posao, radnik mora proći lekarski pregled. Inače, period za koji radnik mora da se podvrgne lekarskom pregledu zavisi od različitih faktora. Ti zavise od rizika za određeno radno mesto. Sledeći su definisani u Izjavi o proceni rizika koju za poslodavca pripremi inženjer bezbednosti.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *