Uslovi za registraciju firme – ko može otvoriti firmu?

Uslovi za registraciju firme

Uslovi za registraciju firme, definisani su Zakonom o privrednim društvima (ZGD-1). Koji su to? Ali šta je sa uslovima za registraciju firme (s.p. ili d.o.o.) na tački DATA? Ukoliko imate bilo kakvih dilema oko osnivanja firme, možete se obratiti našim poslovnim savetnicima i zakazati termin sa njima. Naravno da možete osnivanje d.o.o. uraditi sa nama!

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) i naši stručnjaci u Dati će vam pružiti kompletnu podršku u postupku otvaranja firme i objasniti proces registracije d.o.o.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Uslovi za registraciju firme definisani su ZGD – 1

U Zakonu o privrednim društvima (ZGD-1), prvi stav 10a. članom definiše uslove za registraciju firme. Naime, firmu može osnovati lice:

  • koji nije pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora za krivično delo protiv privrede, protiv zapošljavanja i socijalnog osiguranja, protiv pravnog saobraćaja, protiv imovine, protiv životne sredine, prostora i prirodnih dobara i uveden je u kaznenu evidenciju ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ;
  • koje nije javno objavljeno na spisku nepodnosilaca računa na osnovu zakona kojim se uređuje poreski postupak, ili je javno objavljeno na spisku neplatiša na osnovu zakona kojim se uređuje poreski postupak, u poslednjih 12 meseci;
  • koje direktno ili indirektno nema više od 25 odsto kapitala društva kapitala, koje je u poslednjih 12 meseci javno objavljeno na spisku neopisivača računa na osnovu zakona kojim se uređuje poreski postupak, ili je javno objavljen na spisku neplatiša na osnovu zakona kojim se uređuje poreski postupak;
  • koji nije kažnjen najmanje dva puta u poslednje tri godine pravosnažnom odlukom Inspektorata za rad Republike Slovenije ili Finansijske uprave Republike Slovenije za prekršaj u vezi sa plaćanjem rada ili prekršaj u vezi sa nedozvoljenim radnim odnosom;
  • koje nije neposredno učestvovalo sa više od 50 odsto u kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću, koje je brisano iz sudskog registra bez likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijsko poslovanje firme, postupak stečaja i prinudni prestanak.

Biznis u Sloveniji

Koji su uslovi za otvaranje d.o.o. na tački DATA?

Kada odlučite da osnujete d.o.o. na tački DATA i nteresuju vas i uslovi za registraciju privrednog društva u formi d.o.o. sa nama. Pored navedenih uslova iz ZGD-1, to su:

  • budući partner(i) i predstavnik(i) firme moraju biti lično prisutni tokom procesa registracije firme;
  • u proceduru poneti važeći lični dokument;
  • osnivački kapital mora biti uplaćen u gotovini – minimalni iznos je 7.500 evra.

Pozovite nas na +386 40 530 718(Viber/WhatsApp)

Naši pravni i porezni stručnjaci mogu vam ponuditi podršku i voditi vas kroz proces poslovne migracije u Sloveniji. Data d.o.o. vam nudi kompletnu uslugu u procesu registracije d.o.o., podružnice u Sloveniji i u daljem poslovanju vaše firme.

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima više od 33 godina iskustva i nudimo poslovno savetovanje u vezi poreza, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Ukoliko vas interesuje otvaranje firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *