Tag - dobijanje radne i boravišne dozvole

Kupovina kompanije i skupe posledice – deo 2.

Kupovina kompanije u Sloveniji Kupovina kompanije u Sloveniji je stranim preduzetnicima često zanimljiva ideja. Mislite, da kupovinom u isti mah štedite novac i stičete mogućnost za dobijanje dozvole za rad u Sloveniji i EU? Kupovina kompanije u Sloveniji i dozvole za rad U praksi stvar nije tako jednostavna. Naime, kupovina kompanije u Sloveniji još je imala neki smisao u 2015. godini. Ako...

EU biznis sa registracijom firme u Sloveniji

Mogućnosti poslovanja u EU sa firmom u Sloveniji Odličnu priliku za poslovanje u EU nudi vam Slovenija sa registracijom firme i povoljnim uslovima zapošljavanja stranaca. Prednost otvaranja firme u Sloveniji napram drugim zemljama članicama EU je sigurno sličan jezik i kultura. Takođe su porezi i dadžbine kao i sami uslovi dobijanja dozvole za boravak i rad povoljniji napram zapadnim zemljama...

Doo i radna i boravišna dozvola u Sloveniji

Doo - koji su uslovi za otvaranje firme u Sloveniji? Za registraciju doo u Sloveniji treba vam pasoš, slovenački poreski broj i overena izjava vlasnika prostora. Mi vam možemo ponuditi poslovnu adresu i uz to voditi knjige vašeg preduzeća. Ako ste stranac i nemate boravak u Sloveniji, treba vam potvrda o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Takođe morate znati da je...