EU biznis sa registracijom firme u Sloveniji

EU

EU biznis sa registracijom firme u Sloveniji

Mogućnosti poslovanja u EU sa firmom u Sloveniji

Odličnu priliku za poslovanje u EU nudi vam Slovenija sa registracijom firme i povoljnim uslovima zapošljavanja stranaca. Prednost otvaranja firme u Sloveniji napram drugim zemljama članicama EU je sigurno sličan jezik i kultura. Takođe su porezi i dadžbine kao i sami uslovi dobijanja dozvole za boravak i rad povoljniji napram zapadnim zemljama članicama EU.

Koji oblik firme možete otvoriti u Sloveniji?

Državljani država koje nisu članice EU mogu u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako već imate preduzeće u matičnoj zemlji, možete otvoriti ćerku firmu (tipa d.o.o.) ili filijalu. Filijala se može baviti samo delatnostima koje su registrovane i u matičnoj firmi, a ćerka firma može registrovati i druge delatnosti. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni kapital u iznosu 7.500 evra. Za otvaranje filijale nije potreban kapital jer filijala nije pravno lice. Ako planirate sa firmom u Sloveniji većinu vremena poslovati u drugim zemljama članicama EU, sigurno je bolje otvoriti pravno lice. U tom slučaju je to društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako većinu radova vršite na nekretninama i radovi traju duže od godinu dana obično morate već u drugoj zemlji EU gde vršite radove otvoriti filijalu. Ako ste državljan države nečlanice EU i imate već 1 godinu boravka u Sloveniji, možete postati i samostalni preduzetnik.

Postupak otvaranja društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji

Stranci moraju pre otvaranja firme u Slovenijidobiti slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji u Ministarstvu za pravosuđe. Takođe je potrebno u samom procesu registracije d.o.o. predložiti overenu izjavu vlasnika prostora gde će biti poslovna adresa. Mi vam možemo ponuditi poslovnu adresu vaše buduće firme i uz to voditi vaše poslovne knjige. Treba vam takođe početni kapital u minimalnom iznosu 7.500 evra kojeg možete koristiti za troškove poslovanja. D.o.o. je obično registrovan u roku 7 dana od prijema potpune dokumentacije. U toj fazi ili pre dobro je da se posavetujete sa poreskim i pravnim savetnikom o uslovima poslovanja u EU, uslovima rada i uslovima za dobijanje PDV broja.

Uslovi za dobijanje radne i boravišne dozvole u Sloveniji za legalan rad u EU

U jednom d.o.o.-ju možete postizati 1 radnu dozvolu za stranog zastupnika, sve ostale sa kontrolom tržišta rada.

Strani zastupnik može podnijeti zahtijev za radnu dozvolu ako ispunjava jednog između navedenih uslova:

  • Investira u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • Ako ima najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • Ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Postupak dobijanja dozvole za boravak i rad traje cca 60 dana. Sledi prijava u osiguranje. Posle 30 dana prijave u osiguranje imate pravo sa A1 uputiti se na rad u drugu zemlju članicu EU. A1 je prijava u međunarodno osiguranje sa kojom dokazujete legalnost rada u jednoj između zemalja EU. Uz to morate ispunjavati uslove rada zemlje u koju se uputite.

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji i poslovanje u EU pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Predlažemo vam da si pročitate kratak vodić za otvaranje firme u Sloveniji.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *