Go to Top

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost – pot do zaslužka

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost - pot do zaslužka - Data d.o.o.

 

Ste se kdaj vprašali, če vam znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost lahko prinese zaslužek? Po izkušnjah naših svetovalcev se podjetja, ki se potegujejo za evropska sredstva, predvsem tista na področju raziskav in razvoja, odločajo za uvrstitev raziskovalne in razvojne dejavnosti v svoj seznam dejavnosti, ki jih opravljajo, saj je velikokrat zahtevano med razpisnimi pogoji.

Oddelek znanstvene raziskovalne in razvojne dejavnosti zajema tako temeljne raziskave, aplikativne raziskave, kot tudi eksperimentalni razvoj. To dejavnost lahko opravljajo tako raziskovalne organizacije kot fizične osebe.

znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnostRegistracija podjetja: znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

V primeru javne službe na tem področju se podeljuje koncesija s strani pristojnega ministra, po opravljenem postopku izbora s strani agencije na področju raziskovalne dejavnosti.

Dejavnosti so potem po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) nato razdeljena na posamezna področja: biotehnologije (SKD 72.110), naravoslovja in tehnologije (SKD 72.190) ter področju družboslovja in humanistike (SKD 72.200).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije zajema področja naravoslovnih ved, kot so matematika, fizika, kemija, biologija, tehnične, medicinske vede in podobno.
  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike zajema področja kot so zgodovina, filozofija, jezikoslovje, književnost, umetnost, religijo, pravo, ekonomijo,  psihologijo, sociologijo, antropologijo, demografijo, ekonomske in družbene geografije, politične, organizacijske  vede in podobno.
  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije zajema tudi raziskovanje in eksperimentalni razvoj na segmentu celičnih in tkivnih kultur, inženiringa, biotehnoloških tehnik, nanobiotehnologije, bioinformatike in podobno.

Področje raziskovanja je povezano tudi s področjem izobraževanja in tako lahko v primeru registracije s. p. ja dodamo še  izobraževalne dejavnosti, kot tudi dejavnost »Umetniško ustvarjanje« (SKD  90.030), pod katero lahko izdaja račune za avtorska dela.

Tržno raziskovalne razvojne storitve niso regulirane in ne zahtevajo vpisa v register (razen tistih, ki so pomembna za obrambo).

Predlog Zakona o lekarniški dejavnostiVrste raziskav, zajete v dejavnost

Temeljne raziskave so tako znanja ne-industrijske in ne-komercialne narave, ki so namenjena širjenju znanstvenega in tehničnega znanja. Uporabne ali aplikativne raziskave so raziskave, ki razvijajo nove izdelke, procese ali storitve ali pa zagotavljo pomembne izboljšave obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
Eksperimentalni razvoj pa zajema oblikovanje rezultatov uporabnih raziskav  v načrt, ureditev ali zasnovo za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke, procese ali storitve. To samo če so namenjeni za uporabo ali prodajo. Dejavnost tudi vključuje ustvarjanje prototipa, ki ni namenjen komercialni uporabi.

Vpis v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti zahteva prijavo in vpis organizacije, ki opravlja razskovalno dejavnost v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, medtem ko se posameznik, ki  opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik, vpiše v register zasebnih raziskovalcev, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Ste se kdaj vprašali, če vam znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost lahko prinese zaslužek?

Klikni in deli

Poleg Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) pa vpis urejata še Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev.

Pravna podlaga:

DATA d.o.o

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj
 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja