Go to Top

Želje podjetnikov za 2018

Obrtniki in podjetniki v letu 2018 pričakujejo predvsem znižanje stroškov plač, več vajencev in da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po 20 koledarskih dneh. Kakšne so še preostale želje podjetnikov za prihajajoče leto?

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

V decembru je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) med obrtniki in podjetniki izvedla anketo o njihovih pričakovanjih v letu 2018.

želje podjetnikovNovo leto prinaša kar nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje. Obrtniki in podjetniki so večinoma (90 odstotkov) zadovoljni, da se je pri normirancih ohranila višina davčno priznanih odhodkov. Ti znašajo 80 odstotkov prihodkov.

Veseli jih tudi dejstvo, da je OZS v Zakonu o inšpekciji dela dosegla, da v primeru enkratnega nepravočasnega izplačila plač inšpektor ne more zapreti obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev.

Opozarjajo pa na previsoke stroške plač. Velika večina vprašanih meni, da bi se ti morali znižati. Prepričani namreč so, da visoki stroški plač zmanjšujejo njihovo konkurenčnost.

>>> Izračun plače lahko enostavno opravite z našim kalkulatorjem! <<<

Problem je pomanjkanje kadra

Velik problem v obrti in podjetništvu je pomanjkanje usposobljenega kadra. Zato ni presenetljivo, da 96 odstotkov vprašanih meni, da bi moralo pristojno ministrstvo več storiti za promocijo vajeništva. Vajencev je v tekočem šolskem letu namreč zgolj 53.

>>> Če potrebujete pomoč pri iskanju novih sodelavcev, vam nudimo kadrovsko svetovanje. O obveznostih, ki jih imate podjetniki kot delodajalci, pa razlagamo tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?. <<<

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Kakšne so želje podjetnikov za 2018?

Katere pa so tri stvari, ki so si jih sodelujoči podjetniki in obrtniki najpogosteje zaželeli v novem letu?

  1. Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora preiti z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dneh (sedaj je 30 delovnih dni).
  2. Določiti se mora nov odpovedni razlog, po katerem bo delodajalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko ta ne more opravljati dela.
  3. Potrebna je drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode pri delu plačujejo t.i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja