Go to Top

Zdravstvena dejavnost: Enaki pogoji za pridobitev dovoljenja

Vlada je potrdila Predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. S spremembami, ki jih prinaša, bo zdravstvena dejavnost bolj transparentna in učinkovita, zagotavljajo na Vladi. Obenem obljubljajo, da bo zdravstvena dejavnost tudi bolje nadzorovana.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Ste se odločili, da boste odprli svoje podjetje? Niste prepričani, kako poteka sam postopek? Pridite na naš brezplačen seminar.

Več informacij

Novela med drugim vsebuje dopolnitve zakonske ureditve na posameznih področij: podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti; izvajanje nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti; podeljevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika; postopki podelitve in odvzema dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Zdravstvena dejavnost bo bolje urejena

zdravstvena dejavnostBistvena vsebina predloga zakona je odprava pravne praznine na področju izdaje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika. Predlog zakona uvaja enake pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce, ne glede na statusno obliko.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora imeti zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ima med drugim najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Zdravstvena dejavnost bo na ta način bolje urejena.

Novela ureja tudi postopek za pridobitev dovoljenja ter razloge in postopek za odvzem dovoljenja. V prehodnih določbah predloga zakona, pa je določen tudi način uskladitve že izdanih dovoljenj z novo ureditvijo.

Zdravstvena dejavnost bo po novem tudi bolje nadzorovana. Predlog zakona celovito ureja oblike nadzora nad izvajalci, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona ter področje oglaševanja zdravstvenih storitev, kar do sedaj ni bilo urejeno. Opredeljeno je, kaj je zavajajoče in nedostojno oglaševanje, ki pa je po novem tudi prepovedano.

Prijava na izobraževanje

Izbirate dejavnosti vašega podjetja? Imate pri tem težave? Obrnite se na referente točke Vem DATA. Pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja