Go to Top

Zavajajoča poslovna praksa je lahko kazniva

Zavajajoča poslovna praksa je po evropskem in slovenskem nacionalnem pravu lahko kaznovana. Le-ta se šteje za prekršek, določena je visoka globa, možna pa je tudi vložitev tožbe proti kršitelju.

Image of three business people working at meetingNepoštene poslovna praksa je kazniva tako na ravni EU kot v slovenski zakonodaji. Na ravni EU je bila leta 2005 sprejeta Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. V Slovenijo se te določbe prenesle z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, UL RS, št. 53/2007).

Nepoštene poslovne prakse ločimo na zavajajoče ali agresivne. V praksi se ocenjuje vpliv, ki ga imajo na povprečnega potrošnika.

Zavajajoča poslovna praksa je tista, ki daje napačno ali neresnično informacijo glede obstoja ali značilnosti izdelka (na primer sestave, dodatkov, prednosti, datuma izdelave, dostave, geografskega porekla, rezultatov, ki naj bi jih izdelek prinesel in drugo), glede obveznosti in pravic podjetja, glede cene ali izračunavanja cene, glede pravic potrošnika (na primer garancija za izdelek) in drugo (5. člen ZVPNPP).

Torej kakršnakoli informacija, ki lahko zavaja potrošnika oziroma informacija zaradi katere oseba sprejme posel, ki ga sicer ne bi.

Zavajajoče je lahko tudi, če podjetje izpusti bistveno informacijo in se kupec ravno zaradi tega odloči za nakup (6. člen ZVPNPP).

Kaznivo v vseh okoliščinah

So pa določeni primeri (7. člen ZVPNPP) , ki so kaznivi v vsakem primeru. Nekateri izmed teh so na primer, če podjetje nezakonito prodaja izdelek. Ali če pravice, ki jih ima vsak kupec že po zakonu, podjetje oglašuje kot posebno in dodatno ugodnost zanj.  Precej tipičen primer je tudi, če podjetje zatrjuje, da lahko izdelek pozdravi določeno bolezen.

Pazite na sankcije

Tržni inšpektorat RS je zadolžen za izvajanje zakona, kar pomeni, da lahko prepove uporabe nezakonite poslovne prakse, če presodi, da so bili potrošniki oškodovani (12.  člen ZVPNPP).

Kupec (potrošnik) lahko tudi toži takšno podjetje (13. člen ZVPNPP). V takem primeru bo sodišče od podjetja zahtevalo, da dokaže, da so informacije glede izdelka ali storitev resnične (14. člen ZVPNPP).

Uporaba zavajajoče ali agresivne poslovne prakse je lahko kaznovana z globo v višini od 3.000 do 40.000 EUR. Posebej pa se lahko kaznujejo tudi posamezniki zaposleni v podjetju (15. člen ZVPNPP).

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja