Go to Top

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih: vlada je za večjo transparentnost

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPIaSS) bo spremenjen tako, da bomo dobili več transparentnosti in uporabnikom bolj dostopne informacije o bančnih storitvah na treh področjih, ki jih ureja zakon. Določa: pravila glede primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi; pravila glede zamenjave plačilnih računov in pravila glede dostopa do osnovnih plačilnih računov.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ste te sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun? Ali veste, kako uveljaviti strošek nakupa avtomobila in druge opreme? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Ali veste, kako postati zavezanec za DDV? Za vas organiziramo seminar, ki vam ponuja vse odgovore na enem mestu. Rezervirajte svoj termin še pravočasno!

Več informacij

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih: predlogi

  • Primerljivost nadomestil med različnimi ponudniki plačilnih storitev.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemihZakon predlaga, da Banka Slovenije na svoji spletni strani potrošnikom brezplačno omogoči primerjavo nadomestil, ki jih pri nas zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice, …).

V to se vključujejo tudi nadomestila za storitve s končnega seznama s standardizirano terminologiji, ki ga bo določila Evropska komisija z izdajo regulativnih tehničnih standardov. Pri tem se opirajo na enega izmed petih načel predloga zakona, in sicer na načelo preglednost in primerljivosti, ki ponudnikom narekuje glede podajanja informacij o nadomestilih. Ti morajo uporabnikom omogočati dostop do vseh informacij plačilnih storitev v komunikaciji s potrošnikom tako pred sklenitvijo okvirne pogodbe kot tudi med trajanjem pogodbe.

Predlog zakona določa nabor informacij o nadomestilih v zvezi s storitvami, ki so povezane s plačilnimi računi, ki jih morajo banke in hranilnice zagotavljati potrošniku plačilnih storitev. Načelo primerljivosti nadomestil bo tako zagotovljeno z objavo nadomestil, ki jih banke in hranilnice zaračunavajo za storitve, povezane s plačilnimi računi, na spletni strani Banke Slovenije.

  • Enostavna in hitra zamenjava plačilnega računa

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ureja tudi zamenjavo plačilnega računa (torej npr. bančnega računa) znotraj države članice in čezmejno zamenjavo. Postopek zamenjave znotraj države bo začela prvotna banka ali hranilnica na zahtevo potrošnika. Ta banka ali hranilnica bo morala z banko oziroma hranilnico, h kateri se želi prestaviti potrošnik, urediti vse postopke pri zamenjavi plačilnega računa, določenih v pooblastilu potrošnika in v zakonsko določenih časovnih rokih.

Pri tem se opirajo na načelo zamenjave, ki pomeni, da ima potrošnik možnost enostavno in hitro zamenjati ponudnika plačilnih storitev, pri katerem ima odprt plačilni račun. Predlog zakona podrobno določa postopke, ki jih morata izvesti obe instituciji, ko prejmeta pooblastilo potrošnika za zamenjavo plačilnega računa, ter najdaljše roke, v katerih morajo biti posamezne naloge opravljene, kar zagotavlja hitro zamenjavo plačilnega računa.

Vlada predlaga večjo transparentnost in dostopnost informacij glede plačilnih storitev in sistemov!

Klikni in deli

  • Splošen dostop do osnovnih plačilnih računov

S predlogom zakona pa se uvaja tudi nova kategorija plačilnih računov. Gre za osnovne plačilne račune oziroma plačilne račune s točno določenim naborom storitev, ki jih omogoča. Te so opredeljene v Direktivi 2014/92/EU, njegovo odprtje pa bodo morale nuditi vse banke v državi pod nediskriminatornimi pogoji (banka ne sme diskriminirati potrošnika na podlagi državljanstva, prebivališča, spola, rase, barve kože …). V predlogu zakona je urejeno tudi razkritje informacij o izrečenih ukrepih v zvezi z vsebinami, vanj pa so vključene tudi določbe, ki Banki Slovenije omogočajo izdajanje sklepov o uporabi smernic in priporočil evropskega nadzornega organa, ki zadeva plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja, plačilne sisteme in upravljavce plačilnih sistemov.

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih

Komentar (1)

  • Slovenc 21. oktobra 2017 - 15:45 Odgovori

    Totalno mimo,a pole tudi bankomatu kažeš osebno 🙂 totalno glup zakon

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja