Go to Top

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb

Vlada je na 15. redni seji dne 26.06.2013 določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in ga poslala v redno obravnavo Državnemu zboru.

logo_vladaRSPredlog zakona se nanaša na štiri področja in sicer: splošno davčno stopnjo, institut tanke kapitalizacije, davčne obravnave prihodkov oziroma izgube iz naslova odpisa dolga v postopku prisilne poravnave ter davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Vlada predlaga določitev davčne stopnje v višini 17%, ki je enaka davčni stopnji, ki velja za leto 2013.

Trenutno veljavna zakonodaja predvideva zniževanje davčne stopnje do leta 2015, ko naj bi veljala 15% obdavčitev. Omenjen predlog pa odpravlja omenjeno zniževanje in predpisuje nespremenjeno obdavčitev tudi v letih 2014, 2015 in vseh nadaljnjih letih.

Vir: http://www.vlada.si

Pripravila: Katarina Kompara

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja