Go to Top

Zadolženost podjetja: Kaj o vašem podjetju vedo na drugi banki?

Banke o vašem podjetju vedo marsikaj. Če zamujate pri plačilu kredita pri eni banki, lahko to izvedo tudi druge. Imajo pa tudi jasne podatke o tem, kakšna je zadolženost podjetja v celoti pri vseh bankah ter precej drugih podatkov, do katerih lahko dostopajo v določenih primerih.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Poslovni načrt vam bo koristil tudi pri najemu kredita.

Več informacij

SISBIZ je namreč informacijski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki ga vodi in upravlja Banka Slovenije. Bankam omogoča dostop do individualnih podatkov posameznega poslovnega subjekta, ki razkrivajo tudi zadolženost podjetja.

Sistem je bil vzpostavljen, da bi lahko banke učinkovito ocenjevale in obvladovale kreditno tveganja pri kreditodajalcih, za vzpodbujanje ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov. To, da so podatki, ki med drugim razkrivajo zadolženost podjetja, lahko na voljo vsem bankam, sicer omogoča Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

Prijava na izobraževanje

Podjetniki, pri iskanju investitorjev, pridobivanju kreditov in nepovratnih sredstev, vam bo koristil poslovni načrt. Veste, kako ga napisati? Dobro je, če vsaj osnutek poslovnega načrta pripravite še preden opravite ustanovitev podjetja, nato pa osnutek le nadgrajujete.

Podatki, vezani na zadolženost podjetja

V sistemu SISBIZ banke obdelujejo in izmenjujejo splošne podatke o poslovnih subjektih. Denimo o firmi in poslovnem naslovu podjetnika, davčni in matični številki, podatki o stečaju ali prisilni poravnavi.

Sistem bankam omogoča tudi, da se seznanijo s podatki, vezanimi na zadolženost podjetja. To pomeni, da banke med drugim vidijo tudi, če podjetje zamuja z odplačevanjem kredita.

Banke lahko v sistemu SISBIZ dostopajo do podatkov o:

zadolženost podjetja

  • vrsti posla, datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta ter datumu zapadlosti obveznosti;
  • zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla ali drugih izpostavljenostih;
  • zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz kreditnega posla;
  • znesku nečrpanega dela odobrenega kredita;
  • zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca.

Podatki, vezani na zadolženost podjetja, se hranijo štiri leta po prenehanju obveznost.

Podjetniki lahko tudi sami pogledate, kaj banke vedo o vas. Spletna aplikacija “Moj SISBIZ” vam omogoča vpogled v lastne podatke, ki se zbirajo in obdelujejo v SISBIZ.

Kdo lahko dostopa do podatkov vašega podjetja?

Podatki v sistemu so zaupni, dostop je omogočen le članom in pooblaščenim osebam z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila. Poleg tega pa se vsak dostop natančno beleži in nadzoruje.

Vpogled v podatke je dovoljen v primerih:

  • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja;
  • reklamacije, izterjave in revizije;
  • posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja