Go to Top

Varovanje prireditev kot podjetniška dejavnost

December poleg obdarovanja prinaša tudi številne prireditve. Te se ne organizirajo le na prostem, ampak posebno dogajanje pripravijo tudi številni gostinci. Ne glede na to, kje poteka dogajanje, morajo organizatorji poskrbeti za ustrezno varovanje. Morda je res v decembru prireditev in z njimi varnostnikov več, a varovanje prireditev je potrebno preko celega leta. Zato tovrstna dejavnost lahko predstavlja tudi dober posel. Kaj je torej treba registrirati, če bi kot dejavnost vašega s.p.-ja ali d.o.o.-ja želeli nuditi varovanje prireditev?

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Potrebovali boste licenco

Zasebno varovanje lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano ustrezno dejavnost in veljavno licenco. Prvi pogoj, da se lahko lotite varovanja kot posla, je torej odprtje podjetja na VEM točki in registracija ustreznih dejavnosti.

Varovanje v splošnem zajema naslednje dejavnosti oziroma storitve:

 • izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
 • načrtovanje sistemov tehničnega varovanja,
 • prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
 • upravljanje z varnostno-nadzornega centra,
 • varovanje javnih zbiranj,
 • varovanje ljudi in premoženja,
 • varovanje oseb,
 • varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

Za opravljanje katerekoli od naštetih dejavnosti varovanja pa boste morali, v skladu z Zakonom o osebnem varovanju (ZZasV-1) pridobiti tudi licenco s področja zasebnega varovanja.

varovanje prireditevImetnik licence mora zagotavljati lastni ali pogodbeni notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja z varnostniki nadzorniki in varnostnimi menedžerji. Ti morajo biti za to delo ustrezno usposobljeni.

Certifikat o licenci za varovanje prireditev in oseb

Licenca je dovoljenje za opravljanje ene ali več oblik ali nalog zasebnega varovanja, ki se podjetniku podeli s certifikatom o licenci. Podjetnik jo lahko pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlen varnostni menedžer, ali je sam varnostni menedžer;
 • povezane osebe so varnostno preverjene in nimajo varnostnih zadržkov ter povezane osebe niso povezane v pravni osebi, ki ji je bila odvzeta licenca in ukrep prepovedi še traja;
 • zoper prosilca ni uveden postopek odvzema licence;
 • zoper prosilca v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
 • ima v delovnem razmerju ustrezno strokovno usposobljeno varnostno osebje;
 • ima lastni ali pogodbeni varnostno-nadzorni center;
 • zavarovanje odgovornosti za škodo;
 • interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
 • je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Sloveniji.

Varovanje prireditev oziroma javnih zbiranj

Varovanje prireditev v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) najdemo pod šifro 80.100. To morate torej navesti v postopku za ustanovitev podjetja, ki ga lahko natančneje spoznate na našem brezplačnem skupinskem svetovanju.

Dejavnost zasebnega varovanja sicer vključuje varovanje življenja, osebne varnosti, premoženja ljudi na varovanem območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja. Varovanje se zagotavlja z varnostnim osebjem in sistemi tehničnega varovanja.

Izvajanje dejavnosti varovanja javnih zbiranj je mogoče opravljati z osebjem, ki ima eno od naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • varnostnik čuvaj,
 • varnostnik,
 • varnostni nadzornik ali
 • varnostni menedžer.
Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kdo lahko opravlja delo varnostnika?

Varnostnik je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Posebna pogoja, ki ju mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnika, sta:

 • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa ter
 • dokazilo o končani osnovni šoli.

S strokovnim usposabljanjem za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati osvojijo znanja in spretnosti za opravljanje zahtevanih del in nalog, vsakih pet let pa morajo znanje tudi obnavljati.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja