Go to Top

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini

Vas zanima, kako je urejeno uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini? Zavezancu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, se v davčno osnovo od tega dogodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom ter stroški prevoza na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pišejo v dokumentu na Finančni upravi RS.

izobraževanje

Potni nalogi

Višine dnevnic, kilometrina in vsi stroški, ki jih lahko uveljavljate, na enem mestu!

Več informacij

Višine določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, pri čemer se stroški prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 80 odstotkov glede na višino, kot je določeno z uredbo.

Prijava na seminar

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini: koliko?

Zavezanec, ki dobova dohodek iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu, mora to napovedati v akontaciji dohodnine, in sicer mora v točki 5 pod dohodke vključiti tudi stroške prehrane med delom in prevoza na delo in z dela. Te stroške potem prikaže v skupnem znesku v vrstici 8 (stroški prehrane in prevoza). Zavezanec mora pri davčnemu organu dokazati, da so ti stroški povezani z dejansko dnevno prisotnostjo na delovnem mestu.

Izračun dnevnice za leto 2016

Pri letni odmeri dohodnine lahko zavezanec navedene stroške uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Prijava na seminar

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujiniUveljavljane stroškov prehrane med delom

Zavezancu se prizna strošek prehrane me delom do višine:

  • 11,02 evra za vsak dan, ko je bil na delu prisoten štiri ure in več,
  • Poleg 11.02 evra tudi dodatnih 1,37 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti – za vsak dan, ko je bil na delu prisoten deset ur ali več.

Prijava na seminar

Stroški prehrane se mu priznajo na podlagi dokazil (plačilna lista, potrdilo delodajalca …). Če zavezanec za določeni delovni dan uveljavlja zmanjšanje oziroma dokazuje upravičenost stroškov za dodatni znesek povračila stroškov prehrane (za 1,37 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti), mora to prav tako dokazovati, so še zapisali.

Izračun dnevnice za leto 2016

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Uveljavljane stroškov prevoza na delo in z dela

Zavezancu se prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, in sicer na podlagi dokazil o dejanskem nastanku le-teh ter glede na zavezančevo dejansko dnevno prisotnost na delovnem mestu v tujini.

Preberite tudi:

Prijava na seminar

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja