Go to Top

Uveljavljanje socialnih pravic in samozaposleni

Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača. Ugotovi ga na podlagi davčnega obračuna za minulo leto. V tekočem letu pa se mu nato upošteva tako pri obračunu prispevkov, kot tudi za uveljavljanje socialnih pravic. Denimo otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca.

>>> Pri nas je ustanovitev podjetja povsem preprosta! Za podjetniške začetnike v podjetju DATA organiziramo tudi dva odlična seminarja – Na kaj moram biti pozoren kot normiranec? in Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Dobiček podjetnika in uveljavljanje socialnih pravic

Dobiček samostojnega podjetnika v praksi pomeni razliko med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki in je med drugim pomemben tudi za uveljavljanje socialnih pravic.

Od celotnih prihodkov podjetnik odšteje vse stroške, ki so nastali s poslovanjem. Preostanek je podjetnikov poslovni izid in osnova, od katere se mu obračunajo prispevki. Upošteva pa se mu tudi za uveljavljanje socialnih pravic.

Mesečni dohodek se enostavno izračuna tako, da se letni dohodek iz dejavnosti deli z 12.

Pri tem je razlika v obdavčitvi med navadnim in normiranim s. p.-jem. Navadni s. p. je obdavčen po dohodninski lestvici, normirani s. p. pa s končnim cedularnim davkom v višini 20 %.

Osebi, ki ima normiran s. p., se dohodek ugotavlja tako, da se dobiček zmanjša za obračunano dohodnino. Normiranec je obdavčen z davkom v višini 20%. Osebi, ki ima odprt navadni s. p. pa se dohodek ugotavlja tako, da se dobiček zmanjša za obračunano akontacijo dohodnine ali sorazmerni del davka iz letne odmere dohodnine.

>>> Kakšne so obveznosti podjetnika, ki posluje na podlagi normiranih odhodkov, se pozanimajte na našem izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Uveljavljanje socialnih pravic: otroški dodatek

Samostojnemu podjetniku se otroški dodatek obračuna na podlagi izida davčnega obračuna. Ta pokaže, koliko je imel samostojni podjetnik v minulem poslovnem letu prihodkov, odhodkov ter kakšen je njegov poslovni izid oziroma dohodek iz dejavnosti. Kot vsi ostali starši lahko tudi samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot eden izmed staršev za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Slovenije uveljavlja pravico do otroškega dodatka do otrokovega 18. leta, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

uveljavljanje socialnih pravic

Višina otroškega dodatka sicer se, kot pri ostalih socialnih transferjev, določa glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Več o otroškem dodatku si lahko preberete v prispevku Otroški dodatek 2018: Varčevalnih ukrepov ne bo več.

Uveljavljanje socialnih pravic: znižano plačilo vrtca

Podjetniki pri centru za socialno delo lahko uveljavljajo tudi znižano plačilo vrtca. In sicer za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

>>> Kako uveljavljati znižano plačilo vrtca?

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino, bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Če niso zavezanci za dohodnino, pa bodo morali plačati polno ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok.

Če imajo v vrtec hkrati vključenih več otrok, za drugega plačajo 30 odstotkov izračunanega plačila, razliko pa krije država. Za vsakega nadaljnjega otoka je vrtec brezplačen.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Izražena je kot odstotek od cene vzgojno-varstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Določena je na podlagi 9 dohodkovnih razredov, v katere so starši razporejeni glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, izražen v odstotku od neto povprečne plače. Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača. Ugotovi se ga na podlagi davčnega obračuna za minulo leto.

Lestvico oziroma dohodkovne razrede najdete na spletni strani Ministrstva za delo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja