Go to Top

Ugodnost pri plačilu davkov za blažitev posledic koronavirusa? Nekatere že danes!

Ugodnost pri plačilu davkov za blažitev posledic koronavirusa? Nekatere že danes! -

Ugodnost pri plačilu davkov za blažitev posledic koronavirusa ne bo zgolj ena. Obstoječa zakonodaja nudi v primeru težav pri plačevanju davkov določene ugodnosti poslovnim subjektom že danes! FURS predvideva določene možnosti v okvirih obstoječe zakonodaje. V krizni situaciji je vredno razmisliti tudi o podaji zahtevka za spremembo višine obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu- kako in zakaj si preberite tukaj!

Informativni izračun plače

Pri podjetju Data se lahko posvetujete glede Vaših davčnih obveznosti ali davčnih rešitev pri našem strokovnem davčnem svetovalcu! Pri podjetju Data d.o.o. imamo strokovnjake, ki pokrivajo tako davčno kot računovodsko področje. V kolikor imate posebno situacijo, ki potrebuje pregled s strani davčnega svetovalca ali potrebujete morda redno strokovno računovodsko storitev – to lahko najdete pri nas!

Ugodnost za poslovni subjekt v kolikor je prišlo do hujše gospodarske škode…

 

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V primeru, da je gospodarski zavezanec trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, FURS predvideva ugodnost odloga oziroma obročnega plačila davka. Ta ugodnost je podeljena z namenom, da bi podjetnik s tem lahko škodo preprečil.

 

Druga ugodnost je obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem. Ta ugodnost predvideva odlog za 24 mesecev ali največ 24 obrokov plačila. V takem primeru se morajo ugotoviti kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode in potrebno je predložiti ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Ugodnost, ki je na voljo za srednja ali velika podjetja…

Za preventivno finančno prestrukturiranje ali poenostavljeno prisilno poravnavo je mogoče koristiti ugodnost obročnega plačila davka z do 60 mesečnih obrokov. Ta ugodnost je na razpolago le za srednja in velika podjetja in le ob predložitvi pravnomočnega sklepa o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi. V tem primeru ne gre za ugotavljanje kriterija nastanka hujše gospodarske škode.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Za tekoče leto si je v takih situacijah dobro tudi zmanjšati akontacijo davka na dobiček!

Davčni zavezanec, ki predvideva zmanjšanje prihodkov v tekočem letu glede na predhodno leto, lahko FURS-u oddajo zahtevo za spremembo akontacije davka na dobiček. Akontacija se Vam drugače v tekočem letu določi glede na povprečne prihodke preteklega leta. Tako je najbolj smiselno zmanjšati mesečno ali trimesečno akontacijo.

Vlogo za to lahko vložite preko e-Davkov. Kot prilogo dokumenta morate priložiti davčni obračun za tekoče obdobje do vložitve vloge. V temu obračunu morate izkazati dejanske prihodke in odhodke do oddaje vloge ter podati oceno višine davčne osnove za tekoče leto. Poleg opisa konkretnih razlogov za znižanje, morate priložiti podatke, ki dokazujejo znižanje davčne osnove v letošnjem letu glede na preteklo. Kakšni podatki so to? FURS misli na podatke o preklicanih ali zmanjšanih naročilih, konkretne podatke o zmanjšanju rezervacij nočitev v primerljivem obdobju, zmanjšanja proizvodnje ipd..

Zahtevana je priloga bilance stanja za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve, izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve, oceno davčne osnove za tekoče davčno leto in seveda tudi utemeljitev konkretnih razlogov za zmanjšanje davčne osnove.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja