Go to Top

Transferne cene med povezanimi podjetji in podlaga za določitev

Transferne cene – tako si povezane osebe zaračunavajo blago ali storitve

Pojem transferne cene se uporablja za vse cene, po kateri si dve ali več povezanih oseb med seboj zaračunavajo določeno blago ali storitev. Gre torej za oblikovanje cen v mednarodnem podjetju oz. povezanih podjetij (večnacionalna podjetja), ki opravljajo svoje poslovanje preko podružnic in stalnih poslovnih enot.

Informativni izračun plače

Vas zanimajo transferne cene in potrebuje pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Transferne cene so urejene so v Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2)  in Pravilniku o transfernih cenah. Poleg tega pa so še opredeljene v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).

Informativni izračun za normirance

Katera podjetja je mogoče šteti za povezane osebe?

Za povezani osebi se štejeta zavezanec (rezident ali nerezident) in tuja pravna oseba, kadar:

 • zavezanec
  • ima v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v tuji osebi,
  • obvladuje tujo osebo na podlagi pogodbe,
  • se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev med nepovezanimi osebami,
 • tuja oseba
  • ima v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v tuji osebi,
  • obvladuje tujo osebo na podlagi pogodbe,
  • se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev med nepovezanimi osebami,
 • ista oseba (ponavadi materinska družba)
  • ima v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v tuji osebi ali dveh zavezancih,
  • tujo osebo ali dva zavezanca obvladuje na podlagi pogodbe,
  • se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev med nepovezanimi osebami,
 • iste fizične osebe ali njihovi družinski člani
  • imajo v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v tuji osebi,
  • obvladujejo tujo osebo na podlagi pogodbe,
  • se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev med nepovezanimi osebami.

Želite registrirati s.p.?

Katere so možne metode oblikovanja zneskov za transferne cene?

Med povezanimi osebami obstaja več načinov določanja zneskov za transferne cene. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb določa različne metode oblikovanja transfernih cen:

 1. metodo primerljivih prostih cen;
 2. metodo preprodajnih cen;
 3. metodo dodatka na stroške;
 4. metodo porazdelitve dobička; ali
 5. metodo stopnje čistega dobička.

Bistveno načelo je neodvisno tržno načelo, ki pravi, da morajo biti cene med povezanimi osebami primerljive cenam, ki bi veljale med nepovezanimi osebami.

Pravni nasvet

Ali je za transferne cene predpisana dokumentacija?

Dokumentacija za transferne cene, ki jo morajo podjetja, ki imajo transakcije s povezanimi osebami pripraviti, je opredeljena v ZDavP-2. Le-ta določa, da mora davčni zavezanec zagotavljati dokumentacijo o povezanih osebah, obsegu in vrsti poslovanja z njimi ter o metodologiji določitev posamezne transferne cene:

1. splošno dokumentacijo, ki je lahko enotna za skupino povezanih oseb kot celoto, in mora vsebovati najmanj:

 • opis davčnega zavezanca,
 • organizacijske strukture na svetovni ravni in vrste povezanosti (kot kapitalska, pogodbena, osebna),
 • njegovega sistema določanja transfernih cen,
 • splošnega opisa poslovanja in poslovnih strategij,
 • splošnih ekonomskih in drugih dejavnikov, konkurenčnega okolja.

2. posebno dokumentacijo, ki mora vsebovati najmanj:

  • podatke v zvezi s transakcijami s povezanimi osebami (opis, vrsta, tip, vrednost, roki in pogoji),
  • podatke o izvedbi analize primerljivosti transakcij o:
   • lastnostih sredstev in storitev,
   • izvedeni funkcijski analizi (opravljene naloge glede na vložena sredstva oziroma storitve in prevzeta tve­ganja),
   • pogodbenih pogojih,
   • ekonomskih in drugih razmerah, ki vplivajo na transakcije,
   • poslovnih strategijah,
  • drugih vplivih, pomembnih za izvedbo transakcije,
  • podatke o uporabi metode oziroma metod za določitev za transferne cene in njihove določitve v skladu s primerljivimi tržnimi cenami,
  • drugo dokumentacijo, ki dokazuje skladnost transfernih cen s primerljivimi tržnimi cenami.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Priporočljivo je, da podjetje sprejme Pravilnik o oblikovanju za transferne cene. Z njim se namreč natančno uredijo vsa pravila glede transakcij s povezanimi osebami.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja