Go to Top

Archives

Tag Archives: standardna klasifikacija dejavnosti

Kdo lahko odpre zasebni vrtec?

Najbolj zajeten del izobraževanja, je tudi tisti del, ki se v praksi najmanjkrat uporablja, a je vedno bolj tudi prisoten. To je izobraževanje, ki se nanaša na zasebne šole in vrtce. V tem članku se bomo posvetili malo bolj na pogoje in zakonsko podlago za registracijo teh dejavnosti. Izobraževanje na vseh ravneh rednega zasebnega šolskega sistema Predšolska vzgoja V to dejavnost je vključena predšolska vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih Nadaljuj z branjem

Pogoji za opravljanje športne in kulturne dejavnosti

V vročih poletnih mesecih skoraj vsak od nas malce razmisli na to, kako bi potrošili svoj prosti čas, in nemalokdo pomisli na bodisi šport bodisi kulturne dogodke. V tem razdelku bomo govorili prav o registraciji teh dejavnosti pri podjetjih, o posebnih pogojih in zakonsko podlago pri njih. Posebnosti na izobraževanju s področja športa in rekreacije ter kulture in umetnosti Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Izobraževanja in usposabljanja (2. del)

Pogosto se dogaja, da ob registraciji podjetja, bodoči podjetniki oklevajo pri naboru dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali. V prvem delu smo pisali o dejavnostih, ki se dotikajo izobraževanja, v drugem delu se bomo malce ustavili pri specifičnih pogojih, ki se zadevajo določenih vrst usposabljanj in izobraževanj. Izobraževanje odraslih po javno veljavnih programih Za organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, je Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Izobraževanja

Pogosto se dogaja, da ob registraciji podjetja, bodoči podjetniki oklevajo pri naboru dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali, in preprosto ne vedo kam uvrstiti dejavnosti kot so poučevanje tujega jezika, športno trenerstvo, »coaching« in podobno. Izobraževanja Najbolj preprosto dojemljivo je dejstvo, da so take dejavnosti zajete v skupku dejavnosti, ki se dotikajo izobraževanja. Ta skupina dejavnosti se deli na tiste, ki bi jih lahko umestili med formalno izobraževalne, zaradi katerih Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Strokovna izobrazba nujna za specializirano čiščenje

Dejavnost oskrbe stavbe in okolice ter čiščenje V tej dejavnosti je zajeta hišniška dejavnost, čiščenje (stavb, okolice in strojev) ter okolice.  Regulirana je le dejavnost drugega čiščenja stavb, industrijskih naprav in opreme, druge dejavnosti niso regulirane. Vredno je opomniti tudi, da ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Brezplačni vpis Nadaljuj z branjem

Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering

V prvem delu prispevka smo pisali o zakonodaji s področja živil, s tokratnim prispevkom pa želimo vse bodoče in aktivne podjetnike, ki se ukvarjajo z živili, torej so nosilci živilske dejavnosti, obvestiti o registraciji živilskega obrata. Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli Nadaljuj z branjem

Na trgu v porastu prodaja domačih pridelkov

Bodoči podjetniki, ki pridejo na našo VEM točko DATA ustanoviti podjetje, pogosto  med dejavnosti svojega podjetja, uvrščajo dejavnosti s področja gostinstva (restavracije, okrepčevalnice, začasne gostinske obrate…), proizvodnjo živil, zlasti pa se je v zadnjem času povečalo število tistih, ki predelujejo domače pridelke v najrazličnejše produkte, ki jih želijo prodati na trgu. Takim podjetnikom moramo pojasniti, da dokler pečejo piškote, torte, kuhajo marmelade in pripravljajo slastne namaze za svoje domače in Nadaljuj z branjem

Gradbeništvo in nacionalna poklicna kvalifikacija

Dejavnosti, ki so znotraj gradbeništva, so lahko tudi »obrtne« (podlagi 5. člena ObrZ-E – Uradni list št. 30/13), za kar je za opravljanje le-teh potrebna določena izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija. Standardna klasifikacija dejavnosti 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb – srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav – srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav – srednja poklicna izobrazba ustrezne Nadaljuj z branjem

Potrebujem za odprtje popoldanskega s.p. soglasje delodajalca?

To vprašanje nam pogosto zastavijo bodoči podjetniki, ki se udeležujejo izobraževanj v podjetju DATA. Razložimo jim, da v kolikor nameravajo registrirati popoldanski s.p. (pogoj je zaposlitev za polni delovni čas  40ur/tedensko), soglasje delodajalca ni potrebno. Predlagamo pa, da pred registracijo podjetja bodoči podjetnik razmisli še naslednje: Glede na dejavnosti, ki jih namerava bodoči podjetnik opravljati v okviru podjetja, mora paziti, da to ne bodo enake ali podobne dejavnosti glede na delo, ki Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Gradbena dejavnost

V gradbeno dejavnost spada dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem, sama organizacija izvedbe gradbenih projektov ter zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih  sredstev, določa standardna klasifikacija dejavnosti. V gradbeno dejavnost ne spadajo različne proizvodnje gradbenih materialov, kot je npr. proizvodnja opeke ali podobno.V dejavnost tudi ne spadajo gradbene dejavnosti, ki so neposredno povezane s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, montaža industrijske opreme ( kot je npr. montaža turbin), arhitekturne in inženirske Nadaljuj z branjem

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. Med gostinske obrate tako uvrščamo: hotele, motele, penzione, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinske in druge domove, kampe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare ter obrate za pripravo in dostavo jedi. Tako v gostinsko dejavnost SKD (2008) uvršča tako enote, ki nudijo strankam »prenočišče« in/ali »pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za takojšnjo uporabo«.  Tako se lahko v Nadaljuj z branjem

Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (1. del)

Pomembno je, da podjetnik pred ustanovitvijo podjetja pozna dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjal, kot tudi pogoje za opravljanje teh dejavnosti. Zato nadaljujemo z objavo serije člankov, kjer vam predstavimo smiselno skupino dejavnost, kot so navedene v SKD 2008 in to na nivoju, kakor jih je treba navesti ob sami registraciji, kot tudi med širitvijo poslovanja podjetja. Špedicija in druge spremljajoče dejavnosti Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008), ki se uporablja Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil (3. del)

V  prvem prispevku smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti, v drugem delu pa razložili več o koncesijah, soglasjih in dovoljenjih, ki jih mora posameznik pridobiti, preden se loti posla. V tem prispevku pa boste lahko več prebrali o tem, kaj mora podjetnik pridobiti za vzdrževanje in popravila motornih vozil. Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil Trgovina z motornimi vozili zajema tako motorna vozila in motorna Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Koncesije in licence (2. del)

V prejšnjem delu prispevka smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti ter se podrobneje lotili razlage omejitev, ki jih posameznikom – bodočim trgovcem nalaga zakonodaja pri opravljanju dejavnosti trgovine. Standardna klasifikacija dejavnosti Za lekarno potrebujete koncesijo Posamezne dejavnosti znotraj klasifikacije imajo lahko tudi dodatne omejitve, ki se navezujejo na dejavnost samo, podzvrst dejavnosti, načina izvedbe oz. ureditve statusa izvajalca ali prav določenega elementa, kot sta denimo uporaba določenih Nadaljuj z branjem