Go to Top

Archives

Tag Archives: modra karta

Zaposlitev preko modre karte – tujec iz tretjih držav

Zaposlitev preko modre karte EU je opcija, za katero se odloči mnogo delodajalcev, ko zaposlujejo tujce, ki za opravljanje dela potrebujejo predhodno dovoljenje za delo in bivanje. Kakšni so pogoji za zaposlitev preko modre karte? Kako se to dovoljenje za delo in bivanje razlikuje od ostalih? Mimogrede, veste, da imamo v našem podjetju tudi oddelek, ki se ukvarja s storitvami za tujce? Pomagajo vam lahko pri pridobitvi delovnih dovoljenj. Pokličite 01/600-1530 ali pa Nadaljuj z branjem

Modra karta EU veljavna največ pet let

Modra karta EU vključuje dovoljenje za prebivanje in delo tujca z visokošolsko izobrazbo, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji. Za modro karto zaprosi tujec  ali njegov delodajalec na upravni enoti. Veljavnost modre karte Modra karta se izda za čas do dveh let in se lahko podaljša z veljavnostjo treh let. Prošnja za izdajo Prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo vložiti Nadaljuj z branjem