Go to Top

Archives

Tag Archives: delovni čas

Pravica do odmora nekaterim zaposlenim ne pripada

Pravica do odmora in pravica do počitka med dvema delovnimi dnevoma je določena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Koliko odmora med delovnim časom pripada delavcu?  Delavec, ki dela polni delovni čas, ima pravico do odmora med dnevnim delom v trajanju 30 minut. Delavec, ki dela krajši delovni čas (bodisi po dogovoru z delodajalcem ali na podlagi posebnih predpisov) ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu, vendar Nadaljuj z branjem

Neprijavljeni invalidi se ne vštevajo v kvoto

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Več o temu smo pisali že tukaj. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja Nadaljuj z branjem

Nočno delo med drugim prepovedano starejšim delavcem

Določbe glede nočnega dela urejajo določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delovni čas nočnega delavca Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan. Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan. Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega Nadaljuj z branjem

Krajši delovni čas

Krajši delovni čas je posebnost delovnega časa. Določilo o krajšem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Preberite, kako se v primeru krajšega delovnega časa obravnava odmore, nadurno delo, dopust, regres ter dopolnilno delo. Krajši delovni čas was last modified: marec 5th, 2015 by Data d.o.o.