Go to Top

Archives

Tag Archives: de minimis

Državna pomoč podjetjem zdaj vsem javno na vpogled!

Državna pomoč podjetjem je razvidna za vsako podjetje posebej! Državna pomoč podjetjem je razvidna preko spletne aplikacije, ki jo je objavilo Ministrstvo za finance. Preko te aplikacije je mogoče za vsako individualno podjetje preveriti, kakšno vrsto državne pomoči je prejelo in v kolikšnem znesku. Razvidna je tako dodeljena državna pomoč podjetjem prek razpisov, kot tudi »de-minimis« pomoč za podjetja v Sloveniji. V našem podjetju med drugim nudimo podjetniška svetovanja. Tudi Nadaljuj z branjem

Pomoč za samozaposlitev in rast malih podjetij

Pomoč za samozaposlitev in rast malih podjetij ponuja Mestna občina Maribor Pomoč za samozaposlitev in mala podjetja je dobra spodbuda za razvoj podjetništva in rast podjetij. Tako meni tudi Mestna občina Maribor, ki je na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije objavila dva javna razpisa, s katerima ponuja pomoč za samozaposlitev in za nakup opreme malih podjetij, ki imajo sedež na ozemlju mariborske občine. Tako želijo v Nadaljuj z branjem

Preverite kaj je pomoč de minimis in kdo je upravičen do te pomoči?

Pomoč de minimis je najbolj pogost pristop pri pridobivanju sredstev iz javnih razpisov in pozivov – kaj pa dejansko to pomeni? Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je potrebno upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč. Informativni izračun plače Kakšna je pravna podlaga Nadaljuj z branjem