Go to Top

Evropska sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Objavljen je javni razpis “Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018”. Na voljo je 1,5 milijona evrov, ki naj bi izboljšala konkurenčnost slovenskih podjetij. Večino sredstev prispeva Evropska unija. Roka za oddajo vlog sta 7. december 2017 in 22. februar 2018. Pri prijavi na razpise vam pomagamo tudi v podjetju Data. Udeležite se lahko dveh brezplačnih izobraževanj – na prvem govorimo o poslovnem načrtu, na drugem pa o pridobivanju evropskih sredstev.

Prijava na izobraževanje

Kaj točno je spodbujanje procesnih izboljšav?

spodbujanje procesnih izboljšavKot spodbujanje procesnih izboljšav je mišljena denimo prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, poslovni procesni menedžment, t.i. dizajn menedžment ipd. Kot pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, z razpisom želijo podjetja spodbuditi tudi k hitrejšemu prehodu v (S)Industrijo 4.0.

Kdo je upravičen do sredstev?

Do sredstev so upravičena mikro, mala ali srednje velika podjetja, ki imajo zaposleni vsaj dve osebi za polni delovni čas.

Predmet razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov. Svetovalne storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja. Kot so denimo rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj mora vsebovati poslovni načrt?

Več informacij

Sofinancirane bodo tiste storitve, ki so, oziroma bodo nastale in bodo plačane do 10. septembra 2018. Podjetja lahko za posamezno operacijo prejmejo od 5.000 evrov pa do 20.000 evrov. V skladu s shemo državne pomoči lahko intenzivnost pomoči vključuje do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Pričakovanja gospodarskega ministrstva so, da bo na podlagi razpisa sredstva prejelo 75 podjetij.

Če bi tudi v vašem podjetju radi pridobili nepovratna sredstva, s pomočjo Datinih strokovnjakov pripravite kakovosten poslovni načrt.

Prijava na izobraževanje

Do kdaj oddati vloge?

Vloge na razpis za spodbujanje procesnih izboljšav morajo biti oddane v skladu z navodili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, ter poslane na naslov Agencije SPIRIT. Roka za oddajo vlog sta sicer dva: 7. december 2017 in 22. februar 2018.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja