Go to Top

Sredstva bodo podjetjem lažje dostopna

Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki podjetnikom prinaša manj administrativnih bremen. Tako bodo denarna sredstva podjetjem lažje dostopna. Za pridobivanje sredstev na razpisih pa je kljub temu treba biti ustrezno pripravljen. Zato vam na Dati nudimo podjetniško svetovanje, pri pripravi razpisne dokumentacije pa vam lahko pomagajo tudi naši strokovnjaki za razpise.

Sredstva bodo lažje dostopna

Ena izmed novosti, ki jih prinaša novela zakona, je možnost poenostavljenega postopka dodeljevanja sredstev. Novela namreč uvaja javni poziv, s čimer bodo poenostavljeni postopki tako za prijavitelje kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev.

Izvajalec razpisa bo lahko za dodelitev sredstev izvedel javni poziv. In sicer v primeru, ko gre za dodeljevanje spodbud nižjih od 10.000 evrov. Sredstva se bodo dodelila upravičencem, ki bodo izpolnjevali v pozivu določene pogoje. Denar oziroma spodbude pa se bodo dodeljevale po vrstnem redu prispetja vlog, dokler denarja ne zmanjka. Pri javnih razpisih pa se najpogosteje vloge točkujejo po vnaprej določenih merilih.

Dodatna sredstva vam utegnejo še posebej koristiti za zagon podjetja, torej takoj po tem, ko opravite ustanovitev podjetja, bodisi ustanovitev s.p. bodisi d.o.o..

Katere izboljšave podpornega okolja se še obetajo?

sredstvaKot pojasnjujejo na Vladi, bo novela zagotovila večjo stalnost in kvaliteto podpornih storitev z ureditvijo pravne podlage za izbor projektov s področja podpornih storitev za podjetniško in inovativno okolje. Določa namreč okvir za ureditev tretje ravni svetovalnih točk za podporo poslovnim subjektom, ki bodo regionalno razporejene,

Poleg tega novela za Javni sklad RS za podjetništvo kot nosilca finančnega okolja uvaja določila, ki se nanašajo na izdajanje poroštev in kapitalske naložbe v druge pravne osebe. Ter določila glede sredstev proračuna, ki jih je sklad prejel za namen izvajanja finančnega inženiringa. To bo omogočilo, da se poveča obseg izdanih garancij na petkratnik vrednosti namenskega premoženja sklada in drugih dolgoročnih virov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja