Go to Top

Želite odpreti salon za tetoviranje ali piercing?

Že večkrat smo omenjali zahteve za opravljanje dejavnosti, kot so kozmetičnih salonov in podobno. Tokrat si bomo pogledali bolj podrobno dejavnost, ki je bila v sklopu teh rahlo spregledana ali samo bežno omenjena- torej salone za tetoviranje in piercing. Ta zahteva pri podjetju tudi registracijo druge dejavnosti »Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene« (SKD 96.090).

Tetoviranje in piercing zahtevata obrtno dovoljenje

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Opravljanje dejavnosti kot sta tetoviranje in piercing, se zahteva obrtno dovoljenje, ki ga podjetnik pridobi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Ob izdaji dovoljenja se podjetnika vpiše tudi v obrtni register. Vlogo za dovoljenje je možno vložiti tako na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri območni obrtno-podjetniški zbornici, kot tudi elektronsko ali na SPOT točki.

Nosilec obrtne dejavnosti za tetoviranje in piercing

Nosilec pri obrtni dejavnosti je oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost. To pridobi bodisi z ustrezno poklicno izobrazbo ali ustreznimi delovnimi izkušnjami. Tako mora strokovnjak za tetoviranje in piercing imeti najmanj srednješolsko poklicno izobraževanje iz smeri kozmetičnega tehnika ali zdravstvene nege. Kot dokazilo tega mora priložiti spričevalo v njegovem izvirniku.

Informativni izračun plače

Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je šest zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, ali tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtnih dejavnosti kot s.p. ali poslovodni delavec, če lahko dokaže da se je pred tem vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost ( in to potrdi z državno priznano listino). Enako velja za osebe, ki dokažejo, da so predhodno opravljali dejavnost najmanj pet let kot zaposlena oseba. Lahko tudi osebe, ki so pet zaporednih let opravljali to dejavnost kot poslovodni delavec. Ob je vsaj tri od petih letih opravljala to dejavnost na položajih odgovornosti, pogojeno da je opravila vsaj triletno usposabljanje za to dejavnost.

Ustanovitev podjetja

Pomembnost urejenosti poslovnega prostora in tehnične opreme

Tetoviranje in piercing zahteva izvajanje le v ustreznem prostoru in le izjemoma tudi izven poslovnih prostorov – na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se drugače opravlja dejavnost.
Prostori morajo biti primerno urejeni in ustrezati minimalnim zdravstveno-higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja. Zagotovljena mora biti tudi:

  • oskrba s toplo in hladno pitno vodo;
  • v skladu s predpisi urejeno zbiranje in ravnanje z odpadki;
  • opremljenost, velikost in razporeditev prostorov mora omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje, učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja;
  • potrebno je preprečiti navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki;
  • opremljenost z omarico prve pomoči;
  • zagotovitev primernih sanitarijev s primerno opremljenostjo.

Želite odpreti salon za tetoviranje ali piercing?Tako kot urejenost prostorov je razumljivo da je za tetoviranje in piercing zahtevana tehnično brezhibna oprema. Ta mora biti redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca, in biti izdelana iz dejavnosti primernih materialov. Podjetnik mora imeti tudi izdelan načrt sterilizacije. Predpisana je tudi uporaba sterilnega pribora in rokavic za enkratno uporabo. Več o temu si preberite v Pravilniku o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

Dotične pravne podlage:

  • Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
  • Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja