Go to Top

Rubež, cenitev in prodaja zarubljenih (ne)premičnin

Rubež  se izvede, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v določenem roku.  Opravi se davčna izvršba, ki pa lahko v primeru izvršbe na premičnine pripelje tudi do tega, da se izvede rubež, cenitev in prodaja zarubljenih premičnin.

izobraževanje

Kako najbolj enostavno voditi svoje knjige?

Več informacij

Davčna izvršba  oz. rubež se lahko izvaja nad dolžnikove denarne prejemke, kot so plača, nadomestilo plače, pokojnina, denarni prejemki na podlagi podjemne pogodbe in drugi dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Prijava na delavnico

RubežDavčna izvršba oz. rubež se lahko izvaja tudi nad dolžnikovimi denarnimi sredstvi pri bankah in hranilnicah (finančna uprava vpogleda v stanje na računih dolžnikov nima, zato mora v tem primeru poslati sklep o izvršbi v izvršitev vsem bankam in hranilnicah, kjer ima dolžnik odprte račune), lahko pa se izvaja izvršba tudi nad dolžnikovimi denarnimi terjatvami.

Rubež se lahko opravi tudi na dolžnikove vrednostne papirje in na nepremičnine. V tem primeru se izvršba opravlja in posreduje v pristojnosti sodišča, pišejo v dokumentu o davčni izvršbi.

Davčna izvršba na dolžnikove premičnine – po domače rubež

Sklep o izvršbi se dolžnikom izda pred začetkom rubeža, a rubež dolžnikovih premičnin se opravi tudi pred vročitvijo sklepa, če dolžniku tega ni bilo mogoče vročiti in bi bil namen izvršbe s tem ogrožen. V tem primeru se sklep izda po rubežu, še pišejo.

Izvršba na premičnine se opravi z rubežem, cenitvijo in podajo zarubljenih premičnin.

Prijava na delavnico

Rubež

Zarubijo se lahko vse premičnine, ki so v lasti ali posesti dolžnika. Ne morejo pa se zarubiti predmeti, ki so iz izvršbe izvzeti, npr. obleka, pohištvo, hrana, medalje, osebna pisma, posoda, pohištvo, opozarjajo na Fursu. Pri rubežu gre največkrat za motorna vozila, osnovna sredstva, zaloge, trgovsko blago, gotovino. Dolžnik pri tem lahko zagovarja, da so zarubljene premičnine last tretje osebe.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Cenitev je vrednost zarubljenih premičnin – te praviloma oceni izterjevalec hkrati z rubežem, lahko pa cenitev opravi tudi posebni cenilec.

Prodaja zarubljenih predmetov se lahko izvede na javni dražbi z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, komisijsko prodajo ali pa jih finančna uprava, ob predhodnem soglasju dolžnika, proda sama, pri čemer tudi način prodaje finančna uprava izbere sama. Oklici javnih dražb se objavijo na bolha.si.

Pisali smo že o tem, kako s. p. organizira dražbo.

Kdo plača stroške za rubež?

Vse stroške davčne izvršbe za rubež krije dolžnik. Strošek znaša 10 evrov za sklep o izvršbah na ostale ter 50 evrov za sklep o izvršbi na premičnine. Dolžnik pa plača tudi stroške prevoza in hrambe zarubljenega blaga, stroške prodaje in cenitve, če jo opravi posebni cenilec.

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja