Go to Top

Revizor – kako se registrira podjetje za opravljanje te dejavnosti?

Revizor mora za opravljanje dejavnosti pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo

Revizor oz. revizorska družba se lahko ukvarja samo z dejavnostjo revidiranja s storitvami na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. Torej računovodstvom, poslovnimi financami, notranjim revidiranjem, revidiranjem informacijskih sistemov, davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij, nepremičnin in strojev ter opreme.

Informativni izračun plače

Revizor lahko opravlja dejavnost bodisi kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik (s.p.). V primeru opravljanje dejavnosti kot s.p., le-ta ne more opravljati revizijskih storitev delniških družb, bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb in družb za upravljanje oziroma pravnih oseb, ki opravljajo finančne storitve ter revizijskih storitev v povezavi s konsolidiranimi računovodskimi izkazi.

Za opravljanje dejavnosti mora revizor oz. revizijska družba pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Poleg tega se mora vpisati v Register revizijskih družb.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Podjetje, ki ga ustanavlja revizor mora izpolnjevati tudi druge pogoje

Drugi pogoji, ki jih mora podjetje, ki se ukvarja z revizijo, izpolnjevati, je primernost poslovnih prostorov. Ti morajo biti ustrezno zavarovani pred požarom, vlomom ali krajo.

podjetniško svetovanje

Pooblaščeni revizor

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Oseba, ki za revizijsko družbo opravlja revizijske storitve, je pooblaščeni revizor. Pooblaščeni revizor kot posameznik mora izpolnjevati pogoje, opraviti strokovni preizkus znanj in pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja izdanega s strani Slovenski inštitut za revizijo. Dovoljenje je potrebno podaljševati z udeležbo na dodatnih izobraževanjih na vsake dve leti.

Kako se registrira podjetje za opravljanje dejavnosti, ki jo opravlja revizor?

Pooblaščeni revizor mora imeti zaključen študijski program druge stopnje visokošolske smeri oziroma imeti najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo. Zahteva po delovnih izkušnjah je za pooblaščenega revizorja izpolnjena z vsaj petletnimi delovnimi izkušnjami, od katerih mora pred oddajo vloge za izdajo v šestletnem obdobju, opravljati revidiranje najmanj tri leta.

Pooblaščeni revizor za pridobitev dovoljenja, ni smel nikoli v preteklosti imeti odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Prav tako ni smel biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen in še ni bila izbrisana iz kazenske evidence. Posameznik mora aktivno obvladati slovenski jezik.

V primeru, da je v podjetju zaposlen samo en pooblaščen revizor, mora tako podjetje imeti sklenjeno pogodbo o sodelovanju z drugo revizijsko družbo. Ta bo izpolnila obveznosti v primeru neizpolnitve njenih obveznosti.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

V primeru ustanavljanja revizijske družbe potrebujete poslovodstvo

V kolikor je revizijska družba organizirana kot družba, mora ta imeti poslovodstvo, sestavljeno iz vsaj enega ali več članov, katerih večina morajo biti pooblaščeni revizorji. Oseba imenovana za poslovodjo ne sme biti kazensko obsojena, mora imeti stalno prebivališče v RS in aktivno obvladati slovenski jezik.

Pravni nasvet

Družba mora imeti tudi sklenjeno zavarovanje odgovornosti, s katero se zavaruje proti finančnim posledicam zaradi nastanka škode, ki jo povzroči pravni osebi, pri kateri je opravila revidiranje.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Ustanovitev zahteva sprejem tudi ustreznih internih aktov

Podjetje, ki se ukvarja z revizijskimi storitvami mora sprejeti tudi interne akte iz področja varovanje dokumentacije, poslovnih skrivnosti ipd..

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja