Go to Top

Rešitev za srednja in velika podjetja, ki jim grozi prezadolženost

Pred kratkim je v veljavo stopila novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), ki prinaša rešitev za vse srednje in velike gospodarske družbe, ki jim grozi nezmožnost plačevanja finančnih obveznosti.

Po besedah Ministrstva za pravosodje bo prinesla učinkovitejše postopke razdolžitve prezadolženih podjetij in tako doprinesla k reševanju gospodarskih razmer v Sloveniji, po drugi strani pa tudi ohranila delovna mesta.

Srednje velike in velike družbe, za katere je verjetno, da bodo v roku leta dni postale insolventne, bodo lahko predlagale bankam sporazum o finančnem prestruktriranju.

Sporazum bom morala potrditi večina imetnikov finančnih terjatev v družbi, možna bo sprememba obrestnih mer ter odlog plačila terjatve. Z začetkom postopka sodišča ne bodo odločala predlogih za stečaj pa tudi izvršba terjatev ne bo možna.

Določena so tudi posebna pravila za prisilno poravnavo velike ali srednje družbe. Prisilno poravnavo lahko tako predlagajo tudi finančni upniki z dovolj velikim deležem terjatev.

Prisilna poravnana se po novem lahko vodi tudi za samostojne podjetnike, podjetnike z do deset zaposlenimi ter mikro podjetji.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja