Go to Top

Regulirane dejavnosti – izpolnjujete pogoje za opravljanje dejavnosti?

Regulirane dejavnosti so tiste dejavnosti, za katere mora podjetje oz. podjetnik izpolnjevati določene pogoje za opravljanje. Kakšni so lahko ti pogoji?

Ali tudi vi načrtujete odprtje podjetja? Ali vaša dejavnost spada med regulirane dejavnosti? To lahko preverite z našimi podjetniškimi svetovalci. Za individualni posvet ali termin registracije podjetja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali data@data.si.

Izračunajte si plačo

Ločimo neregulirane in regulirane dejavnosti

V splošnem ločimo neregulirane in regulirane dejavnosti. Za neregulirane dejavnosti niso predpisani nobeni pogoji za opravljanje dela, zato jih lahko opravlja vsak. Za regulirane dejavnosti pa velja, da mora podjetnik oz. podjetje za opravljanje teh dejavnosti izpolnjevati določene pogoje. Med regulirane dejavnosti uvrščamo tudi posebne t.i. obrtne dejavnosti. Te so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih. Podjetnik mora za opravljanje teh dejavnostih pridobiti obrtno dovoljenje.

Brezplačno registrirajte podjetje

Regulirane dejavnosti se lahko opravljajo le ob izpolnjevanju pogojev

Podjetnik lahko regulirane dejavnosti opravlja zgolj, če izpolnjuje določene pogoje. Ti so lahko določeni z zakoni ali drugimi predpisi. Podjetnik lahko regulirane dejavnosti kadarkoli vpiše med svoje dejavnosti pri postopku ustanovitve s.p. ali registracije d.o.o. Lahko pa jih doda tudi naknadno. Ob tem pa je potrebno poudariti, da opravljanje regulirane dejavnosti ni možno, dokler niso izpolnjeni pogoji!

Odprite d.o.o. na DATI

Vam bolj ustreza s.p.?

Kakšni so lahko pogoji?

Pogoji za regulirane dejavnosti so običajno vezani na stopnjo ali vrsto izobrazbe. Lahko pa se za opravljanje reguliranih dejavnostih zahtevajo posebna dovoljenja. Za nekatere dejavnosti je predpisan tudi poseben prostor oz. primerna oprema za izvajanje. Dejavnosti so lahko regulirane tudi z licencami, certifikati ali koncesijami.

Popoldanski s.p.- pogoji

Katere so na primer regulirane dejavnosti?

Za ilustracijo navajamo nekaj reguliranih dejavnosti. Recimo:

  1. Posredništvo v prometu z nepremičninami – v primeru, da podjetnik opravlja dejavnost nepremičninskega posrednika, potrebuje licenco in mora biti vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov. Ta imenik vodi Ministrstvo za okolje in prostor.
  2. Kozmetična in pedikerska dejavnost – obrtna dejavnost, za katero podjetnik potrebuje obrtno dovoljenje. Izpolnjevati mora pogoj ustrezne izobrazbe, prostorske in sanitarno-zdravstvene pogoje.
  3. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti – za opravljanje dejavnosti v zvezi s potovanji, kot so dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, podjetnik potrebuje licenco, ki jo pridobi na Gospodarski zbornici Slovenije.

Če ste v dilemi glede pogojev za opravljanje izbrane dejavnosti, o tem povprašajte naše podjetniške svetovalce. Za ponudbo posveta nas lahko kontaktirate na 01/600-1530 ali data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja