Go to Top

Poslovna svetovanja na Data d.o.o.


Novo leto je prineslo nekaj sprememb tudi za poslovna svetovanja, ki jih nudi Data d.o.o.

business people studying

Od 1. januarja Data d.o.o. namreč ne bo več financirana s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo za izvajanje storitev v okviru eVem točke.

Zato smo prisiljeni zaračunavati poslovna svetovanja. Brezplačno opravljamo postopke registracij podjetij,  torej vpis v poslovni in sodni register, oddaja davčnih podatkov, prijava v obvezna socialna zavarovanja, spremembe s.p. -jev in enostavne spremembe d.o.o. -jev.

Poleg tega smo pripravili ugodno ponudbo za vse naše stranke. Nove stranke računovodskega servisa DATA d.o.o., ki sklenejo pogodbo za najmanj eno leto, imajo pri DATA d.o.o. tudi 30 % popust za poslovna svetovanja.

Data d.o.o. vam lahko nudi celovito podporo na vaši podjetniški poti, od začetka do konca. V sklopu poslovnih svetovanj uvrščamo:

Podjetniško svetovanje zajema svetovanje glede izbire ustrezne statusne oblike, priprava in svetovanje glede poslovnega načrta, preveritev poslovne ideje, pomoč pri vstopu na trg, pogoji glede poslovnih prostorov.

Računovodske storitve so naša primarna dejavnost, zato smo na tem področju še posebej izpopolnjeni.  Naši strokovnjaki so visoko usposobljeni z večletnimi izkušnjami in rednim dodatnim izobraževanjem, zato vam zagotavljamo kvalitetno računovodsko svetovanje. Zagotavljamo vam popolno individualno obravnavo. Pred ustanovitvijo vam bomo priskočili na pomoči pri pripravi poslovnih načrtov, izbiri načina vodenja poslovnih knjig ter razložili osnove poslovanja. Po ustanovitvi bomo dosledno sledili vašim poslovnim dogodkom, analizirali rezultate ter ugotavljali morebitne odmike od načrtovanih. Vodenje knjig poteka skladno z zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

Kvalitetno in učinkovito računovodsko svetovanje pa ni mogoče brez poznavanja davčne zakonodaje. Z davčnim svetovanjem lahko zmanjšujemo negativne davčne učinke za podjetja in posameznike ter obveznosti zmanjšujemo na minimum. Dosledno spremljanje aktivnosti podjetja omogoča poslovanje skladno z lokalno davčno zakonodajo ter optimizacijo obveznosti. Tudi na tem področju zastopamo popolnoma individualni pristop in zagotavljamo natančno obravnavo vašega poslovnega problema.

Neločljivo povezano z računovodskim in davčnim svetovanjem je tudi finančno svetovanje, kjer vam bo izdelali finančno analizo ter nadzor podjetja, pomagali pri upravljanju s terjatvami in prihranki ter še mnogo več.

Pravna vprašanja se vam lahko pojavljajo od ustanovitve podjetja, med poslovanjem pa tudi ob morebitnem zapiranju podjetja. Pravno svetovanje zajema svetovanje s področja gospodarskega, obligacijskega, delovnega prava ter prava avtorskih pravic. Prav tako vam lahko svetujemo tudi glede pogodb o poslovnem sodelovanju in registraciji blagovne znamke.

V okviru kadrovskega svetovanja lahko dobite kvalitetne nasvete in obrazložitve široke področja delovnega prava, izdelavo internih aktov in pravilnikov družbe, pripravimo vam lahko tudi evidenco s področja dela.

Prepoznavnost je v podjetništvu bistvenega pomena. Z marketinškim svetovanjem vam bomo svetovali pri pripravi marketinškega načrta, predstavitvi potencialnim strankam na trgu, izboru komunikacijske strategije, kako izstopati na spletu in narediti učinkovito in prodajno spletno stran, kako uporabljati vsebinski marketing ter socialna omrežja.

Za nova podjetja in obstoječa podjetja so vedno aktualni razpisi za nepovratna sredstva in subvencionirane kredite iz evropskih in nacionalnih razvojnih programov. Tudi na tem področju smo strokovnjaki. Razpisi zahtevajo prepričljivo pripravljeno projektno dokumentacijo, zato vas bomo vodili skozi prijavo na razpise, vam pomagali pri prilagajanju razvojnih idej ter pri pripravi vse potrebne dokumentacije.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja