Go to Top

Podjetja, koliko vlagate v raziskave in razvoj?

Vlaganje slovenskih podjetij v raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih ostalo na enaki ravno kot leta 2015, bi pa Slovenija morala vlaganja povečati, da ne zaostane za Srednjo Evropo, so pokazali izsledki raziskave o vlaganjih v raziskave in razvoj. Preverjamo tudi, kdaj bodo objavljeni razpisi za investicije, ki jih podjetja ne smete zamuditi.

Septembra se obeta razpis za podjetja, ki bolj intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj

Po podatkih ankete 44 odstotkov slovenskih podjetij v letu 2015 za raziskave in razvoj namenila med pet in deset odstotki prihodkov. 11 odstotkov jih v raziskave in razvoj vloži več kot 10 odstotkov, kar je manj od povprečja vseh sodelujočih držav v anketi.raziskave in razvoj

Za podjetja, ki bolj intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj ter imajo vzpostavljene raziskovalne skupine, bo možnost za subvencioniranje investicij prišla predvidoma septembra. Najbolj aktualen tovrsten razpis za podjetja, Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, bo objavljen predvidoma v septembru letos. Njegov namen je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem multi- in inter-disciplinarnih znanj (kreativnost, design, druge netehnološke rešitve). Višina razpisanih sredstev je 8.000.000 evrov (nepovratni viri), maksimalna vrednost sofinanciranja za prijavitelja je do 200.000 evrov, višina sofinanciranja pa je za mikro in mala podjetja do 45 odstotkov, za srednja do 35 odstotkov in za velika podjetja do 25 odstotkov. Med upravičene stroške spadajo stroški osebja, posredni stroški, stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Za podjetja, ki intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj ter imajo vzpostavljene raziskovalne skupine, razpis pride okvirno septembra.

Klikni in deli

Za vlaganje v raziskave in razvoj tudi možnost davčnih olajšav

Podjetja pa lahko za vlaganja v raziskave in razvoj uveljavijo tudi davčne olajšave, in sicer lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove v višini stoodstotnega zneska. Vlaganja v raziskave in razvoj mora podjetje opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu podrobno in na način, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom. Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program mora vsebovati vsaj:

  • naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
  • opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
  • seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa z oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih,
  • načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
  • rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa.

Za lažjo pripravo projektne dokumentacije vam v podjetju DATA d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnega in finančnega načrta, obenem vam pa svetujemo tudi pri izpolnjevanju celotne projektne dokumentacije. Vsi zainteresirani lahko pridobite več informacij na telefonski številki 01 2927 684 ali preko elektronske pošte razpisi@data.si.

Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program se lahko med izvajanjem dejavnosti spreminja in dopolnjuje. Več o poslovnem načrtu, denimo o tem, da sta ga imela tako Steve Jobs kot tudi frizerka, najdete tukaj.

Vir: Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšavSTAkrog, MGRT

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja