Go to Top

Olajšave za zaposlovanje starejših zaposlenih

Olajšave za zaposlovanje starejših zaposlenihDelodajalci lahko izkoristijo olajšave za zaposlovanje za starejše zaposlene.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene lahko uveljavljate zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delodajalci in izplačevalci nadomestil).

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci in izplačevalci nadomestil ste oproščeni plačila prispevkov delodajalca:

  1. v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti, in
  2. v višini 50 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

Delna oprostitev plačila prispevkov se uporablja za prispevke delodajalca od izplačila plač za mesece po 1. 7. 2013, če starejši zaposleni za to izpolnjujejo pogoje.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?

  • Delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca v višini 50 % za starejše zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, lahko uveljavljate, dokler vaš zaposleni ne dopolni 60. leta starosti.
  • Po tem obdobju, torej po dopolnjenem 60. letu starosti, ste zanj upravičeni do oprostitve plačila prispevkov delodajalca v višini 30 %.

Oproščeni del prispevkov delodajalca za starejše zaposlene je plačan iz državnega proračuna.

Več informacij glede oprostitve plačila prispevkov delodajalca za starejše zaposlene dobite pri Finačni upravi RS (FURS), in sicer na vam najbližjem finančnem uradu.

Preberite tudi Nove olajšave za zaposlitev brezposelnih mladih.

Potrebujete pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«? Veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja