Go to Top

Obratovalni čas lokala: Kdaj morajo oditi gostje?

Gostinec mora poslovati v priglašenem in potrjenem obratovalnem času, ki mora biti objavljen na vidnem mestu. Kdaj pa mora gostinec, glede na določen obratovalni čas, zapreti lokal oziroma kdaj ga morajo zapustiti gostje?

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kakšni so pogoji za opravljanje podjetniških dejavnosti in kako sploh ustanoviti podjetje?

Več informacij

Kako mora gostinec določiti obratovalni čas?

Gostinec svoj obratovalni čas izbere v skladu s pravili, ki so določena v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Obratovalni čas se namreč določi glede na vrsto gostinskega obrata. In sicer:

  • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro;
  • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne;
  • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro;
  • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila;
  • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

Poleg tega mora gostinec upoštevati tudi, da gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, smejo obratovati le me 6. in 22. uro.

Ko gostinec določi obratovalni čas, ga mora prijaviti organu lokalne skupnosti (12. člen Zakona o gostinstvu). To mora storiti 15 dni pred začetkom obratovanja oziroma 15 dni pred spremembo obratovalnega časa. Obratovalni čas se prijavi na posebnem obrazcu. Tega v nadaljevanju potrdi pristojni občinski organ. Pomembno pa je, da potrjen obrazec gostinec hrani, saj ga bo moral pokazati ob morebitnem obisku inšpektorja.

Kakšni so še drugi pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, si lahko preberete v prispevku Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne. Sicer pa vas na vse posebnosti ob registraciji dejavnosti opozorijo referenti VEM točke Data, na kateri lahko opravite tudi ustanovitev podjetja. Koristne informacije glede opravljanja dejavnosti pa dobite tudi na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja ter na seminarju Zasluži denar s s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Kdaj morajo lokal zapustiti gostje?

Kot pojasnjujejo na Tržnem inšpektoratu, morajo gosti, ki so po izteku obratovalnega časa še v lokalu, lokal zapustiti najkasneje v 30 oziroma 60 minutah.

obratovalni čas

V 9. in 10. členu pravilnika je namreč določeno, da morajo gostje po koncu delovnega časa lokal oziroma gostinski obrat zapustiti v 30 minutah. In sicer, če gre za kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice ali bare. Gostje pa se v gostinskem obratu po izteku obratovalnega časa lahko zadržijo še eno uro, če gre za gostilne oziroma restavracije, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi.

Sicer pa gostinski lokal ne sme več nuditi svojih storitev, ko se izteče obratovalni čas. Če gostinec zaklene vhodna vrata in nadaljuje z opravljanjem gostinske dejavnosti po preteku potrjenega obratovalnega časa ter se izgovarja, da ima v svojem lokalu privatno zabavo, gre za kršitev obratovalnega časa. Poslovni prostor je namenjen za opravljanje gospodarske dejavnosti v skladu z zakonskimi določili in ne za zasebne zabave, pojasnjujejo na Tržnem inšpektoratu.

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja