Go to Top

Nepovratna sredstva za podjetnike, ki se bodo udejstvovali v tujini

Ponovno so na voljo nepovratna sredstva za podjetnike. Mikro, mala in srednje velika podjetja imate namreč priložnost pridobiti nepovratna evropska sredstva za vaša udejstvovanja v tujini. V kolikor v letu 2017 načrtujete aktivno udeležbo na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini, vam namreč lahko večino stroškov krije Evropski sklad za regionalni razvoj.

Z razpisom vlada Republike Slovenije želi podpreti in spodbuditi do 60 podjetij k aktivni udeležbi na dogodkih v tujini.

Skupna višina nepovratnih sredstev za izvedbo razpisa znaša 500.000 evrov, prispeva pa jih Evropski sklad za regionalni razvoj. Razporejena so na slovenski kohezijski regiji. Za Vzhodno je namenjenih 340.000 evrov, za Zahodno pa 160.000 evrov.

Upravičeni stroški

Predmet sofinanciranja so lahko naslednji stroški:

  • Stroški nastopov na sejmih in razstavah – stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku (stroški prijave podjetja, stroški najema razstavne površine, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve);
  • Stroški za službena potovanja (stroški kotizacije udeležencev, stroški prevoza, stroški bivanja).

Stopnja sofinanciranja znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov na posamezno aktivnost. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena – ne more biti nižja od 3.000 evrov in ne more preseči 8.000 evrov.

Pred prijavonepovratna sredstva za podjetnike upoštevajte tudi, da bodo do sofinanciranja upravičena le tista podjetja, ki bodo svoje aktivnosti v tujini izvedela in plačala znotraj obdobja upravičenosti. Skladno z razpisom se obdobje upravičenosti stroškov začne s 1. 1. 2016 in traja do 30.10.2017.

Kako pridobiti nepovratna sredstva za podjetnike?

Na razpis za nepovratna sredstva za podjetnike se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji, ali fizične osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Rok za oddajo vloge je 29. marec 2017 za prvo odpiranje in za drugo 12. junij 2017. Opozoriti velja, da bo drugo odpiranje vlog izvedeno le v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti (oziroma, da bo ostalo na razpolago več kot 8.000 evrov).
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

Vso razpisno dokumentacijo z natančnejšimi navodili najdete tukaj.

V kolikor vam pisanje kandidature za razpis povzroča težave, vam bo v veliko pomoč Datin brezplačni seminar Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?
Namen javnega razpisa je sicer povečati možnost predstavitve podjetij in njihovih dosežkov, proizvodov ali storitev mednarodni poslovni javnosti. Posledično to pomeni več možnosti za poslovno sodelovanje slovenskih podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji ter večjo mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišano stopnjo njihove internacionalizacije, so zapisali na vladni službi za razvoj.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja