Go to Top

Navadni ali popoldanski sp ?

Navadni ali popoldanski sp ?

Navadni ali popoldanski sp se od navadnega pravzaprav ne razlikuje, razen v višini prispevkov, ki jih mora samostojni podjetnik plačevati. Pravni status in obveznosti pa so za obe obliki s. p. enaki.

Pri popoldanskim s. p. podjetnik, prav tako kot pri navadnem, za obveznosti svojega statusa odgovarja z vsem svojim premoženjem. Obe obliki s. p. prav tako izdajata račune, vodita poslovne knjige in lahko zaposlujeta sodelavce.

Pisali smo tudi o tem, da je prehod iz rednega v popoldanski s. p. hiter in enostaven.

Razlika med t. i. navadni ali popoldanski sp ostaja v višini prispevkov. Ker je fizična oseba, ki odpira popoldanski s. p. za polni delovni čas (40 ur na teden) že socialno zavarovana na drugi osnovi pri drugem delodajalcu, lahko kot s. p. plačuje le pavšalne prispevke za tri zavarovanja – za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti, prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Letos ta skupaj znaša 65,10 evra (v prvih treh mesecih letošnjega leta so znašali 64,87 evra).

Veste, da so ti v primerjavi z lani nižji?

Navadni ali popoldanski sp ? Razlika je le v višini socialnih prispevkov.

Klikni in deli

Tisti, ki imajo navadni s. p., si socialne prispevke v celoti plačujejo sami, saj so kot samostojni podjetniki samozaposleni za polni delovni čas in tako tudi zavarovani – plačevati bodo morali polne prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Mogoče je tudi, da se posameznik samozaposli za polovični delovni čas, ker je za npr. 20 ur na teden zaposlen pri drugem delodajalcu. V tem primeru si mora iz naslova samozaposlitve plačevati drugo polovico vseh prispevkov za preostalih 20 ur do polnega delovnega časa, ne more pa npr. odpreti popoldanskega s. p. Več o tem najdete tu.

Nič ni narobe s tem, če želite zapreti s. p.

Preberite tudi:

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Tudi vsi odgovorni espejevci morate imeti opravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Več informacij

Komentarjev (2)

  • Sejo Sejic 11. maja 2016 - 11:43 Odgovori

    Pavšalni prispevek se je spremenil..navedite tocne podatke.

    • Monika Kern 11. maja 2016 - 11:50 Odgovori

      Spoštovani, hvala za opozorilo. Podatki so ažurirani. LP, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja