Go to Top

Največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.

Pisali smo že o dejavnostih, ki so najpogosteje registrirane ob ustanavljanju podjetij. Vemo, da se pravne oblike podjetij razlikujejo med seboj in zato nas je zanimalo, če se in kako se razlikujejo največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o. (družbah z omejeno odgovornostjo).

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Želite ustanoviti d.o.o.?

Več informacij

Registracija d.o.o. na VEM točki Data je postala redna praksa zaradi mnogih ugodnosti. Med njimi je najbolj očitna ta, da je registracija brezplačna in ustanovitev dokaj fleksibilna in prilagojena ustanovitelju. Več o tem si lahko preberete v prispevku V treh korakih do ustanovitve d.o.o.. Ker pa nas je zanimalo, katere dejavnosti so tiste, ki najbolj pritegnejo podjetnike ob ustanovitvi d.o.o., smo pregledali, kaj so na naši VEM točki registrirali ustanovitelji d.o.o.-jev v prvi polovici letošnjega leta.

Prijava na izobraževanje

Postopek analize največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.

Tako smo analizirali podatke, ki je vključevala vzorec 125 ustanovitev in obsegala podjetja, ki so bila ustanovljena na naši VEM točki v Ljubljani in največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.-jih združili po tematskih skupinah, tako kot se pojavljajo v Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008).

Pri tem moramo opomniti, da pri ustanovitvi d.o.o.-ja navedemo glavno dejavnost, a je niz registriranih dejavnosti ter seznam dodatnih dejavnosti lahko veliko širši. Podjetnik pri registriranju dejavnosti namreč ni omejen in navadno ob ustanovitvi registrira dejavnosti glede na daljše obdobje poslovanje podjetja.

Družbenik oziroma družbeniki lahko ob registraciji na naši VEM točki tudi brezplačno dodajajo in spreminjajo seznam dejavnost. Ob ustanovitvi podjetja je namreč akt o ustanovitvi oziroma družbena pogodba formulirana tako, da le-ta omogoča spreminjanje podatkov dokaj enostavno in brez dodatnih stroškov – npr. notarja ali drugačnih pravnih strokovnjakov. Tako lahko vsak podjetnik pregleda seznam »največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.« in ga po potrebi razširi. Več informacije o samem postopku ustanovitve podjetja sicer zainteresirani lahko dobite na brezplačnem izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Katere so največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.?

največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o.

Iz analize smo ugotovili, da je prvak največkrat registrirane dejavnosti pri d.o.o. še vedno »Trgovina in posredništvo pri prodaji«, tej dejavnosti pa sledi »Gostinske nastanitvene dejavnosti in dejavnost strežbe jedi in pijač« ter »Informacijsko-tehnološke storitvene dejavnosti«. »Gradbena dejavnost« se pojavlja na četrtem mestu, dokaj blizu pa ji je »Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost«. Tem sledijo še »Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje«, »Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje« ter dejavnosti transporta in prometa. Poleg omenjenih se pogosto registrirata tudi dejavnosti »Poslovanje z nepremičninami« in »Izobraževanje«.

Prijava na izobraževanje

Druge dejavnosti, ki so redkeje zastopane vključujejo »Poslovanje z nepremičninami«, »Proizvodnja kovinskih izdelkov«, »Oglaševanje in raziskovanje trga«, »Zdravstvo in socialno varstvo«, »Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti«, »Finančne in zavarovalniške dejavnosti«, »Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti«.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja