Go to Top

Na voljo subvencije za socialna podjetja in mladinske zadruge

Na voljo so subvencije za socialna podjetja in mladinske zadruge! Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018. Rok za oddajo vloge je petek, 15. julij 2016.

Nasvet o poslovnih načrtih vas na DATI ne stane nič!

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Subvencije za socialna podjetja bodo namenjene zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote.

Za lažjo pripravo projektne dokumentacije vam v podjetju DATA d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnega in finančnega načrta, obenem vam pa svetujemo tudi pri izpolnjevanju celotne projektne dokumentacije. Vsi zainteresirani lahko pridobite več informacij na telefonski številki 01 2927 684 ali preko elektronske pošte [email protected].

Katere stroške lahko upravičite?

Maksimalna višina subvencije znaša 20 tisoč evrov in vključuje sledeče upravičene stroške:                     

  • stroški nakupa, vzdrževanja ali najema opreme
  • stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
  • prispevki delavca in delodajalca za stroške plač,
  • stroški za službena potovanja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15% neposrednih upravičenih stroškov za plače).

Na razpis se lahko prijavijo:

  • socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1. januarju 2012, po Zakonu o socialnem podjetništvu ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, društva, d. o. o., vzajemne oblike organiziranosti in drugi predstavniki sektorja socialne ekonomije).
  • Fizične osebe in podjetniki posamezniki se lahko prijavijo na razpis, če predhodno ustanovijo zadrugo oziroma drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja, s katero kandidirajo na razpisu.

Dokumentacija za pridobitev subvencije za socialna podjetja

Vloga za oddajo mora zraven projektne dokumentacije vsebovati tudi poslovni načrt z dispozicijo operacije, finančni načrt in razdelitev upravičenih stroškov po kategorijah.

Poleg omenjenega razpisa s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je aktualen tudi razpis »Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja«, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja