Go to Top

Na podjetje ali dejavnost izdani računi šele po vpisu v register!

Bodoči podjetniki mnogokrat ne vedo, da so jim lahko izdani računi za podjetje ali samostojno dejavnost šele po ustanovitvi podjetja oziroma registraciji dejavnosti. V praksi podjetniki pogosto pričakujejo, da jim bo izdan račun na ime podjetja ali samostojne dejavnosti že z dnem, ko na VEM točki registrirajo svojo dejavnost ali podjetje (d. o. o.). Vendar, kot pojasnjujejo tudi na Finančni upravi RS (Furs), to ni dovoljeno.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kaj vas čaka pred, med in po ustanovitvi podjetja ali samostojne dejavnosti izveste na našem skupinskem svetovanju, kjer dobite tudi priložnost za zastavljanje najrazličnejših vprašanj. Brezplačno!

Več informacij

Podjetnikom so lahko izdani računi za podjetje ali samostojno dejavnost šele po vpisu poslovnega subjekta v ustrezen register – podjetnika v Poslovni register Slovenije in družbe (d. o. o.) v sodni register. »Od takrat dalje lahko fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ali pravna oseba začne opravljati dejavnost ter uresničevati zastavljene cilje,« pojasnjujejo na Fursu.

izdani računi

Tudi izdani računi iz podjetja ali dejavnosti šele po vpisu v register

Prav tako lahko podjetnik račune izdaja, kot pravijo na Fursu, »praviloma od trenutka registracije dejavnosti, t.j. vpisa poslovnega subjekta v register« dalje.

Po DDV zakonodaji mora namreč vsak davčni zavezanec zagotoviti, da za opravljeno dobavo ali storitev izda račun. Med obveznimi podatki, ki jih mora vsak davčni zavezanec navesti na računu, je tudi davčna številka, če račun izda davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, ker je oproščen obračunavanja DDV po Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Če je identificiran za namene DDV, pa mora na izdane račune navesti identifikacijska številka za namene DDV. Davčni zavezanec torej mora imeti za izdajo računov davčno številko.

Bodoči samostojni podjetnik sicer že ima tudi ob registraciji davčno številko, saj je davčna številka fizične osebe z dejavnostjo torej samostojnega podjetnika enaka njegovi osebni davčni številki, vendar pa ne izpolnjuje prvega pogoja za izdajo ali prejem računa – t. j. vpisa v register.

Samostojni podjetniki so v poslovni register praviloma vpisani v Poslovni register Slovenije naslednji delovni dan po registraciji s. p. oziroma v dveh do treh dneh, datum vpisa pa lahko določijo tudi do enega meseca naprej. Nemogoče pa je, da bi bili v register vpisani na isti dan kot so registracijo opravili na katerikoli VEM točki. Podjetnik mora, preden so mu lahko izdani računi, torej počakati, da prejme sklep o registraciji na naslov, ki ga je navedel ob postopku na VEM točki. 

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Še nekoliko dlje pa čaka na sklep iz sodnega registra podjetnik, ki se je odločil za ustanovitev d. o. o. Po tem, ko na točki VEM vloži predlog za vpis družbe v sodni register in priloži vse obvezne listine vključno s potrdilom banke o vplačilu osnovnega kapitala, referent točke VEM predlog za vpis posreduje Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki določi podatke, ki se vpišejo v Poslovni register Slovenije in predlog pošlje v reševanje pristojnemu registrskemu sodišču. Šele po tem pa sodišče, praviloma v nekaj dneh, pošlje na naslov družbe Sklep o vpisu ustanovitve subjekta ali zahtevo za dopolnitev morebitne nepopolne vloge. Hkrati s tem dobi družba tudi davčno številko, ki je že vpisana na sklepu sodišča, saj se dodeli samodejno na podlagi povezave s Fursom ob vpisu v register.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ob prvi registraciji samostojne dejavnosti ali podjetje se nam pridružite na seminarju, kjer vas seznanimo z osnovami. Za stranke našega računovodstva je seminar brezplačen!

Več informacij

Kaj pa, če je podjetnik investiral že pred registracijo dejavnosti ali podjetja?

V primeru, da samostojni podjetnik v karkoli investira že pred ustanovitvijo podjetja, torej, če gre za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, lahko to prenese iz gospodinjstva na dejavnost in se to, kot pojasnjujejo na Fursu, po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ne šteje kot prihodek. V primeru, ko se bodoči podjetnik odloči za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) pa lahko v obliki stvarnega vložka družbeniki zagotovijo osnovni kapital, v podjetje torej kot osnovni vložek vložijo t. j. premično ali nepremično premoženje najmanj v vrednosti 7.500 evrov.

Drugi stroški, ki bi podjetniku nastali pred ustanovitvijo podjetja ali registracije samostojne dejavnosti npr. potni stroški, stroški za birokratske postopke ali izobraževanja, pa se ne morejo  uveljavljati v okviru dejavnosti in niso davčno priznani pri poslovnem subjektu, še pojasnjujejo na Fursu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja