Go to Top

Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati? – 2. del

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb s katero se obdavčujejo dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje poslovne korake in začrta smer razvoja poslovanja podjetja.

Več informacij

Kateri so tisti prihodki, od katerih vam dohodnine ni potrebno plačati smo že pisali v prvem delu prispevka Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati – 1. del.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dohodnina 2016 in njene izjeme

Po 44. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva:

 • plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost (ki jih je dolžan plačevati delodajalec)
 • premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ki jih pod določenimi pogoji za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec)
 • povračila stroškov prehrane med delom (pod pogoji in do višine uredbe)Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati?
 • povračila stroškov stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek (pod pogoji in do višine uredbe)
 • nadomestilo za ločeno življenje (pod pogoji in do višine uredbe)
 • mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance;
 • povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so: dnevnica, kilometrina, nočitev (pod pogoji in do višine uredbe)
 • plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, (ki jih pod določenimi pogoji za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec)
 • vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev
 • nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji)
 • jubilejna nagrada (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina ob upokojitvi (pod pogoji in do višine uredbe)
 • enkratna solidarnostna pomoč (pod pogoji in do višine uredbe)
 • plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (pod pogoji in do višine uredbe)
 • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (do višine 5% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji)

Prijava na brezplačno izobraževanje

Po 108. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo od drugih dohodkov ne všteva:

 • posamezno darilo, ki ne presega vrednosti 42 eurov oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov.
 • dobitek v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.
 • prejemki, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice fizični osebi, ki, jo na pot pošlje državni organ, prostovoljcem na podlagi vabila za sodelovanje v nepridobitnih dejavnostih;

Prijava na brezplačno izobraževanje

Sorodne vsebine

V tretjem, zadnjem delu članka bo objavljena tudi povezava na izračun dohodnine 2016.

Pripravil: Jure Filip, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja