Go to Top

Katere davčne olajšave organizacije uveljavljate pri obračunu DDPO (davek od dohodkov pravnih oseb)?

Podjetja, društva in zavodi lahko davčno osnovo znižate z davčnimi olajšavami.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (FURS, AJPES).

Več informacij

Pravne osebe (od D.O.O. do društev in zavodov) imajo rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016, ki ga morajo predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki, najpozneje 31. marec 2017 (če imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu).

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Prijava na izobraževanje

Podjetja, društva in zavodi lahko davčno osnovo znižate z davčnimi olajšavami!

Podjetja, društva in zavodi lahko davčno osnovo znižate z davčnimi olajšavamiZavezanec lahko uveljavlja davčne olajšave največ v višini davčne osnove. V kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati (nekatere pa lahko prenese v naslednja davčna obdobja).

Mogoče je uveljavljanje davčnih olajšav za:

  • vlaganja v raziskave in razvoj,
  • vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva (investicijska olajšava),
  • donacije,
  • zaposlovanje (mladih, starejših in tudi invalidov),
  • izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (vajeništvo)
  • in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Podjetja, društva in zavodi lahko davčno osnovo znižate z davčnimi olajšavami!

Klikni in deli

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v višini 100 % za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Morebitni neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja naslednjih 5 let. Če so vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, olajšave ni možno uveljavljati.

Investicijska olajšava

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v (določeno) opremo in v neopredmetena sredstva. Predmetna olajšava se ne more uveljavljati za npr. pohištvo, motorna vozila (z izjemami!), nepremičnine, dobro ime ipd.

Tudi pri tej olajšavi velja omejitev, da v kolikor so tovrstne investicije financirane iz sredstev proračunov (lokalnih skupnosti, države RS ali EU) ter imajo naravo nepovratnih sredstev, se olajšava ne more uveljavljati.

Vendar pazite; če zavezanec proda ali odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 3 let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo. Prav tako je mogoče morebitni neizkoriščeni del uveljavljati v naslednjih petih davčnih obdobjih.

Olajšavi za vlaganja v RR in investicijska olajšava se izključujeta.

Prijava na izobraževanje

Olajšava za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju ter dodatnih 0,2% za izplačila za kulturne namene in organizacijam ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Več o donacijah kot davčni olajšavi si lahko preberete tukaj.

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšave za zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov po učni pogodbi in za osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let. Podrobnosti za dotično olajšavo so zbrane tukaj.

Vajeništvo

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za sprejem vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi, v višini plačila tej osebi oz. največ do 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, za vsak mesec izvedbe. Primer: povprečna plača za September 2016 znaša 1.558,29€, kar pomeni, 311,66€ mesečno.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij (delno ali v celoti), vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za (kolektivno) pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kot 2.819,09 € letno.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d. o. o.

Imate dodatna vprašanja na področju davčne zakonodaje? Brez skrbi, naši svetovalci z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pošljite e-mail na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja