Go to Top

Kaj dela kadrovnik?

Kadrovnik v podjetju skrbi za izbor zaposlenih. Njegova naloga vključuje privabljanje in pridobivanje ter izbor novih kadrov, pa tudi ocenjevanje zaposlenih, plačevanje, nagrajevanje in druge oblike motiviranja. Uspešen kadrovnik mora razumeti trg in tržni vidik kadrovske dejavnosti, imeti pa mora raznolik nabor znanj – tako iz vodenja in kadrovskega managementa, kot tudi iz komuniciranja in prava.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Kdo pa v vašem podjetju skrbi za kadrovsko funkcijo?

Več informacij

Oddelek, ki je v podjetju zadolžen za izvajanje nalog in funkcij kadrovskega managementa, se imenuje kadrovska služba.

Temelj vsakega podjetja so njegovi zaposleni oziroma njegov “tim”. Zaposleni predstavljajo velik potencial in konkurenčno prednost podjetja. Od njih je odvisno delovanje podjetja, njegova uspešnost in učinkovitost, zato je notranja komunikacija med njimi, za katero skrbi kadrovska služba podjetja, zelo pomembna.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kadrovnik in njegova delovna področja

Akt o organizacijski strukturi in sistemizaciji delovnih mest je dokument, ki ureja organizacijo delovnih mest in ostale kadrovske procese. Ta akt določa tudi, kako se oblikujejo delovna mesta, kako se jih ovrednoti in razvrsti v plačilne razrede glede na zahtevnost dela itd.

  • Kadrovnik privablja in pridobiva nove kadre

kadrovnikPotencialne kandidate za prosto delovno mesto mora kadrovnik privabiti s pomočjo oglaševanja razpisanega delovnega mesta. Pri oglaševanju mora biti pozoren na to, komu je sporočilo namenjeno, kaj želi sporočiti in kakšne rezultate pričakuje, oglaševanje pa lahko poteka prek različnih medijskih kanalov (splet, socialna omrežja, radio, televizija, tisk, direktno oglaševanje).

  • Kadrovnik izbira kadre

Ko kadrovnik izbira kadre, to pomeni, da se odloči za enega ali več kandidatov, ki so se prijavili na prosto delovno mesto. Običajno se za prijavo in kasnejši izbor kadrov zahteva prijava (življenjepis, priporočil in dokazila), kandidat pa lahko od kadrovnika na razgovoru dobi tudi vprašalnik ali pa test o sposobnostih delovnega mesta. Kadrovnik lahko, to je praksa predvsem zadnjega časa, pri pretežno velikih in konkurenčnih podjetjih, tudi preveri resničnost podatkov, ki jih kandidat navaja v življenjepisu, priporočilih in dokazilih.

Prijava na brezplačno izobraževanje

  • Kadrovnik ocenjuje zaposlene

Kadrovnik mora skrbeti tudi za ocenjevanje zaposlenih, saj mora delodajalec vedeti, ali njegovi zaposleni napredujejo ali pa če imajo pri delu težave. Ocenjevanje zaposlenih lahko poteka individualno ali skupinsko (po oddelkih …).

  • Plača, nagrajevanje in druge oblike motivacije

Vsako podjetje ima svoje kriterije, po katerih določa višino plačila za opravljeno delo, ti pa se razlikujejo glede na zastavljene cilje in pogoje v podjetju.

Sistem nagrajevanja lahko dodatno motivira zaposlene, in sicer tako finančno (dodatek k plači) in tudi nefinančno (ugodnosti, prosti dnevi, druge bonitete …). Nagrajevanje se lahko orientira po postavkah, ko so čas, norma in ekonomski učinek.

Kadrovnik izbira in zaposluje kadre, ureja odnose med zaposlenimi in jim organizira usposabljanja.

Klikni in deli

  • Odnos med zaposlenimi, delovni čas in izobraževanja

Kadrovnik mora skrbeti tudi za krepitev odnosov med delodajalcem in zaposlenim. To med drugim lahko stori z merjenjem zadovoljstva na delovnem mestu in klime, z zaposlenimi mora ves čas komunicirati in skrbeti za reševanje konfliktov, če do njih pride.

Naloga kadrovske službe vključuje tudi določanje delovnega časa zaposlenih, določanje urnikov dela ter urejanje pravic zaposlenih v zvezi z delovnim časom in dopusta.

Razvoj zaposlenih se povečuje tudi z usposabljanji, seminarji in izobraževanji. S tem se lahko v podjetju poveča efektivnost, znanje, varnost in zaupanje v napredek delodajalca.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja