Go to Top

Izterjava: FURS ne čaka dolgo

Davčna izvršba oziroma izterjava je skrajni ukrep, ki ga Finančna uprava RS (Furs) uporabi, če dolžnik svojih denarnih obveznosti ne poravna v rokih, predpisanih za prostovoljno izpolnitev. Na Ministrstvu za finance opozarjajo, da je bil pri pobiranju dajatev od leta 2014 naprej dosežen velik napredek.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Seznanite se z vsemi vidiki vašega poslovanja in se izognite nepravilnostim!

Več informacij

Podjetniki, spoznajte vse svoje obveznosti na Abecedi poslovanja in se izognite nepravilnostim. 

Prijava na izobraževanje

Izterjava se opravi v primeru, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v predpisanem roku. Za davčne obveznosti se poleg davkov štejejo tudi:

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo.

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Z izvršbo je mogoče seči na:

  • dolžnikove denarne prejemke (plača, pokojnina itd.);
  • dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah;
  • dolžnikove denarne terjatve ter
  • dolžnikovo premično premoženje in vrednostne papirje.

Izterjava se začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve

Izterjava se začne z opominom, a Furs ne opominja dvakrat. Opominjanje sicer po zakonu ni obvezno in gre za prostovoljno dejanje Fursa. To stori po pošti, preko aplikacije eDavki ali po telefonu.

izterjavaIzterjava se torej začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve, ko Furs dolžniku najprej pošlje opomin. V primeru neporavnave obveznosti pa temu sledi postopek davčne izvršbe. Če Furs z izvršbo poseže na sredstva v tujini ali pa v primerih, ko je dolžnik že v izvršbi, ki še ni zaključena, je ta rok lahko tudi nekoliko daljši.

Ob tem na finančnem ministrstvu opozarjajo, da o davčnem dolgu govorimo takrat, kadar obravnavamo zapadle terjatve, ne pa tudi nezapadlih. Stanje odprtih terjatev in stanje zapadlih terjatev se namreč vedno razlikujeta, saj je odprtih terjatev vedno več, kot je zapadlih terjatev.

Po uvedbi novega sistema izterjava bolj učinkovita

Izterjava se je bistveno izboljšala po uvedbi novega informacijskega sistema za vodenje knjigovodske evidence in izvršbe, ki je potekala med letoma 2011 in 2013, so povedali na Ministrstvu za finance.

Furs v skladu z računovodskimi standardi knjiži vse terjatve na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin. V primeru zamud pri oddaji listin s strani zavezancev ali v primeru dejansko neizplačanih plač pa zavezance poziva k predložitvi listin o obdavčenju ter kršitelje ustrezno sankcionira, so še dodali na ministrstvu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja