Go to Top

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžni delojemalcem zagotoviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijakeDelavci v podjetju, med njimi tudi študenti in dijaki ter delavci, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe, morajo biti po zakonu usposobljeni iz varstva in zdravja pri delu. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

Usposabljanje pa se ne opravi le ob sklenitvi novega delovnega razmerja, temveč tudi ob razporeditvi na drugo delovno mestu. Ali pa na primer ob uvajanju nove tehnologije ali novih delovnih sredstev ter ob vseh spremembah v delovnem procesu, ki s seboj prinašajo spremembe na področju varnosti pri delu.

V primeru, če ste se kot delojemalec tovrstnega usposabljanja udeležili že v svoji prejšnji službi, to ne velja. Dokumentacije je namreč vezana na novo podjetje in delovno mesto, na  katerem ste po novem zaposleni. A izobraževanje pa morate opraviti, pred začetkom z delom na novem delovnem mestu.

Obveznosti samozaposlenih

Zakon podrobneje opredeljuje tudi samozaposlene. Te so odgovorne za svojo varnost in zdravje kot tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vpliva ali s svojimi dejanji ali opustitvijo pri izvajanju delovnega procesa. Samozaposleni so dolžni oceniti tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicne bolezni. V kolikor so ugotovljena taka tveganja, morajo tudi samozaposlene osebe izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja in v njej navesti potrebne ukrepe za obvladovanje, zmanjševanje ali odpravo ugotovljenih tveganj.

Samozaposlene osebe so dolžne pri svojem delu uporabljati ustrezno delovno opremo in osebno varovalno opremo, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, ter so dolžni izvajati ukrepe varnosti in zdravja na skupnih gradbiščih in deloviščih, kjer opravljajo dejavnost.

Kljub temu Inšpektorat RS za delo priporoča, naj samozaposlene osebe izvajajo tudi druge ukrepe po ZVZD-1, med drugim da se samoiniciativno seznanijo z nevarnostmi in preverijo izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje takšnega dela. Tudi samozaposleni imajo odgovornost zlasti do drugih oseb, dokumentacijo pa lahko v primeru poškodbe na delu zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu lahko opravite pri nas, na sedežu podjetja Date d.o.o.

Varstvo in zdravje pri delu

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja