Go to Top

Izboljšanje kakovosti poslovanja – druga skupina ključev

Druga skupina ključev pomaga izboljšati kakovost poslovanja in obsega 5 ključev – 7,. 9., 11., 12. in 15.

7. ključ – proizvodnja brez nadzora

S sedmim ključem podjetje znižuje stroške nadzora nad stroji. Bistvo tega ključa je proizvodnja brez napak in brez človeškega nadzora. Gre za ključ, ki je prilagojen za proizvodna podjetja.

9. ključ – vzdrževanje strojev in opreme

Ključ devet nas uči kako preprečiti okvare na strojih in opremi, in sicer metoda poudarja, da je potrebno vzpostaviti preventivne aktivnosti, ki bodo preprečile, da bi sploh prišlo do okvar.

11. ključ – sistem zagotavljanja kakovosti

Gre za enega izmed pomembnejših ključev, ki predstavlja enega izmed bistvenih dejavnikov za doseganje uspešnosti in vpeljuje sistem za doseganje stalne kontrole v delovnem procesu. Kontrolo je potrebno vpeljati v celoten delovni proces, da ugotovimo kje se pojavljajo napake in jih tako preprečimo.

12. ključ – odnos z dobavitelji

Ta ključ nam pomaga povezati se z podjetji in tako doseči višjo stopnjo kakovosti, krajše pretočne čase in nižje stroške.  Dobavitelj ni le oseba, ki nas oskrbuje z različnim materialom, temveč je sestavni del našega podjetja. Z dobavitelji vzpostavimo enak odnos kot z našimi zaposlenimi.

15. ključ – širjenje usposobljenosti zaposlenih

Podjetje si ne sme dovoliti, da bi odsotnost enega delavca vplivalo na celoten delovni proces. Zaposleni morajo poleg svojega lastnega področja obvladati znanja in veščine tudi iz ostalih področij poslovanja. Zaposlene in njihove veščine analiziramo, jih učimo novih veščin ter uvedemo rotiranje delavcev v okviru delovnih skupin, kar bo pripomoglo k boljši usposobljenosti zaposlenih.

20 ključev za izboljšanje poslovanja

Izboljšanje dinamike poslovanja – 1. skupina ključev

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja